24 iulie, Ziua Poliției de Frontieră

Astăzi, 24 iulie, Poliţia de Frontieră Română aniversează 155 ani de existenţă instituţională, moment marcat prin avansarea în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, a 100 de poliţişti de frontieră care au dovedit merite excepţionale la atingerea unor obiective deosebite în activitate. Competiţii sportive şi concursuri de pescuit, expoziţii de tehnică şi evenimente special organizate pentru copii, au fost surprizele prin care poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale au marcat existenţa instituţiei de mai bine de un veac şi jumătate.

Ziua Poliţiei de Frontieră Române reprezintă de fiecare dată un prilej pentru a fi recompensate acţiunile desfaşurate de proprii lucrători, în indeplinirea atribuţiilor specifice la granița României.

În acest an, un număr de 100 de poliţişti de frontieră, 34 de ofiţeri şi 66 de agenţi care își desfășoară activitatea în structurile Poliției de Frontieră, specialiști în supravegherea frontierei terestre, maritime, aeroportuare, au fost evidentiaţi şi recompensaţi prin avansare în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, pentru merite deosebite avute în misiunile operative desfășurate, atât pe teritoriul țării, cât şi în urma participării la operaţiunile comune organizate de Agenția Frontex.

File de istorie

Mărturiile istorice demonstrează incontestabil că instituţia apărării frontierelor a existat din cele mai vechi timpuri, cunoscând o serie de transformări şi perfecţionări până s-a ajuns la actuala structură modernă şi europeană.

Un moment special în existenţa structurii moderne de astăzi a fost marcat de semnarea de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 24 iulie 1864, a Înaltului Decret Domnesc numărul 893 care prevedea unirea celor două corpuri grănicereşti din Moldova şi Ţara Românească. Corpul grănicerilor, de dincoace şi de dincolo de Milcov, unificat, făcea parte integrantă din armată, aflându-se sub autoritatea nemijlocită a Ministerului de Război. Ziua de 24 iulie a rămas un simbol în istoria instituţiei, fiind declarată Ziua Poliţiei de Frontieră Române. Este ziua în care, poliţiştii de frontieră de astăzi îşi cinstesc înaintaşii şi privesc cu încredere spre viitor, la misiunea pe care o au de a supraveghea şi proteja frontierele României de astăzi.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 104 / 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, această dată istorică a fost desemnată sărbătoare oficială a Poliţiei de Frontieră Române, fiind momentul de recunoaştere a identităţii instituţionale şi, de asemenea, temelia organizaţiei moderne de astăzi, care funcţionează la standarde europene.

În cei 155 ani de existenţă, Poliţia de Frontieră Română a parcurs mai multe etape de transformare şi perfecţionare, în funcţie de caracterul perioadei istorice trăite, însă indiferent de forma de organizare sau denumire, misiunea a rămas întotdeauna aceeaşi, cea de străjer al legalităţii, ordinii şi liniştii la frontieră.

În prezent, ca instituţie specializată a Ministerului Afacerilor Interne, Poliţia de Frontieră Română are obligaţia să prevină şi să combată stările de pericol la adresa României, determinate de migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră şi, de asemenea, să apere viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii, activitatea sa constituind serviciul public desfăşurat în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi prin aplicarea legii.

Prin rezultatele obţinute, instituţia Poliţiei de Frontieră Române continuă să se afirme ca partener de încredere al statelor europene în lupta împotriva infracţionalităţii transfrontaliere, bucurându-se de respectul şi aprecierea structurilor similare din alte ţări, iar profesionalismul poliţiştilor de frontieră şi deschiderea spre colaborare, manifestate permanent în raporturile cu celelalte structuri, au avut un aport esenţial la obţinerea acestor performanţe şi crearea unei imagini pozitive a instituţiei în exterior, se transmite în comunicatul aniversar.

(G.D.)

Lasă un răspuns