În prim-plan

3.000 de euro ajutor pentru cultivatorii de tomate


Producătorii agricoli de tomate în spații protejate-solare, sere sau alte asemenea, pot depune cererile pentru acordarea ajutorului anual de minimis, în valoare de 3.000 de euro, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • se regăsesc într-una dintre formele de organizare: întreprindere/intreprindere unică, PF care dețin atestate de producător în baza legii 145/2014, PF/intreprinderile individuale/intreprinderile familiale constituite în baza OUG nr.44/2008, producătorii agricoli persoane juridice;
  • suprafața minimă cultivată să fie de 1.000 de metri pătrați;
  • să obțină o producție de minim 2 kg/mp;
  • să fie înregistrați în registrul agricol al primăriei respective;
  • să facă dovada producției obținute prin documentele de comercializare;

Producția obținută trebuie valorificată în perioadele ianuarie-mai, inclusiv și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

 


Lasă un răspuns