Politică/Administrație

A.R.B.D.D. somată să anuleze dispozițiile privind transportul de pasageri

Printr-un e-mail adresat Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, Fundația „La Porțile Deltei” arată că decizia guvernatorului privind transportul de pasageri pe teritoriul R.B.D.D. este pripită, ilegală și excesivă.

Comunicat de presă

Fundația „La Porțile Deltei” are un portofoliu de activități dedicat în cea mai mare parte spațiului deltaic și locuitorilor acestei zone atât de speciale.

În conformitate cu obiectivele noastre, vă solicităm să procedați la anularea Deciziei nr. 209/12.07.2021 și a celor emise recent cu scop de reglementare a unor activități de pe teritoriul R.B.D.D. Spre exemplificare amintim fotografierea și survolul spațiului aerian al R.B.D.D., pentru motive de legalitate.

În opinia noastră, guvernatorul R.B.D.D. nu are competențe legale de a emite asemenea reglementări – ele sunt precizate limitativ de alte acte normative și se referă cu precădere la pescuit și prohibiție, chiar dacă sunt mascate de o procedură de autorizare. Neavând această calitate, nu sunt opozabile terților, deci încalcă principii ale statului de drept, ale funcționării Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ARBDD, precum și legislația în vigoare.

În susținere o să arătăm că fundamentarea deciziei respective este insuficientă, generală – făcând trimitere la întreaga Lege 82/1993, fără a se indica temeiul juridic prin care guvernatorul poate adopta asemenea decizii, respectiv articolul 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare( ROF), articol care nu conține prevederi care să acorde guvernatorului dreptul de reglementare a unor activități. Chiar și în atari condiții trebuie să se țină seama de forța juridică a actelor normative, începând cu Legea nr. 82/1993 – privind constituirea rezervației Biosferei „Delta Dunării”. Este suficient a se lectura titlul Deciziei 209 (cu privire la aprobarea unor reguli pentru obținerea autorizației/permisului pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare și reguli obligatorii care trebuie respectate de către conducătorul ambarcațiunii), pentru a observa că intră în flagrantă contradicție cu prevederile art. 6 lit. o) din aceeași lege: o) stabileşte regulile de acces şi de circulaţie în perimetrul rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*). Navele şi ambarcaţiunile motorizate vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a autovehiculelor este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice;.

Chiar și numai acesta reprezintă un motiv suficient pentru anularea deciziei, cu toate că trebuie să amintim și de alte condiții discriminatorii și discreționare de acreditare pentru transportul persoanelor în Delta Dunării, cum ar fi:

Accept acostare (primărie) cu plan de situație;

Contract servicii mentenanță ambarcațiune;

Ambarcațiunea pentru care se va solicita autorizație/permis pentru transport pasageri nu va putea fi folosită și pentru activitatea de pescuit;

Copie după certificatul de înregistrare al ambarcațiunii cu specificația valabilă pentru transport pasageri (clasa).

Opinăm că referirea la „brațele Dunării”, fără a indica tipul de navă sau scopul transportului de pasageri incumbă autorizarea pentru toate navele care străbat pe Dunăre teritoriul R.B.D.D., ceea ce depășește vizibil competențele guvernatorului  și expune instituția și personalul abilitat cu aplicarea la riscuri și derapaje administrative, și nu numai.

De asemenea, alte cerințe cuprinse în dispoziție contravin flagrant drepturilor omului, a libertăților sale, în special cele care interzic pescuitul și consumul de alcool în cazul pasagerilor, asociind răspunderea pentru acestea conducătorului ambarcațiunii.

Este inadmisibil să nu fie indicată sancțiunea, împreună cu cuantumul ei, dar și actul normativ împreună cu articolul respectiv.

În încheiere, vă comunicăm că am sesizat și forul superior, respectiv Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu privire la aceste aspecte pe care le considerăm derapaje și abuzuri ale autorităților, cu atât mai mult cu cât încep să producă efecte sociale și juridice.

În consecință, vă rugăm să reanalizați și să anulați imediat toate deciziile care se încadrează în această sferă și să dispuneți stoparea aplicării lor imediat, pentru a nu genera alte consecințe care nu pot fi anticipate.

Fundația „La Porțile Deltei”

DDN

Lasă un răspuns