Actele pescarilor comerciali din R.B.D.D. se prelungesc până în luna iunie 2023

Comunicat de presă A.R.B.D.D.

cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise în anul 2022, utilizate în activitatea de pescuit comercial în perimetrul RBDD,

până la sfârșitul perioadei de prohibiție din anul 2023

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunță că în baza atribuțiilor și prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizia Guvernatorului ARBDD nr. 514 din data de 28.12.2022, prelungirea până la sfârșitul perioadei de prohibiție din anul 2023a termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise în anul 2022 pentru activitatea de pescuit comercial în perimetrul RBDD.

Decizia a fost adoptată având în vedere că este necesară publicarea Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2023 și a Ordinului privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea desfășurării activității pe anul 2023.

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD) sunt obligate să dețină asupra lor toate documentele necesare desfășurării activității de pescuit comercial, conform prevederilor legislației în vigoare și a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Decizia a fost emisă în conformitate cu următoarele acte normative:

– Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării” cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările și completările ulterioare;

 – Ordinul nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;

 – OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioare.

                                   

Lasă un răspuns