Politică/Administrație

Alimente mai ieftine de la 1 august?! Integral, textul ordonanței


Cel puțin așa prevede ordonanța care stabilește cotele de adaos comercial pentru anumite categorii de produse alimentare. Actul normativ, cu caracter temporar, a fost emis la data de 30 iunie și va intra în vigoare la 1 august, urmând să producă efecte timp de 90 de zile, respectiv până la 31 octombrie 2023.

În mod evident piața românească nu reglează natural cererea și oferta, ceea ce reprezintă un bun motiv de speculă, iar astfel de încercări s-au mai făcut anterior, prin reducerea TVA. Spre exemplu, guvernul Ponta a scăzut TVA-ul la produsele de panificație, dar prețurile nu au scăzut la consumatorul final, diferența de TVA – de la 16 la 9%, s-a pierdut pe lanțul de distribuție, intrând în diferite buzunare.

Noua hotărâre stabilește un adaos de maxim 20% pentru procesatori, în caz contrar riscând amenzi cuprinse între 100.000 și 2.000.000 lei.

Text integral, OUG 67/2003:

Art. 1. –

Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie pentru sectorul agricultură şi industrie alimentară o măsură cu caracter temporar în vederea combaterii creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Art. 2. –

Măsura cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică tuturor operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, pe întreg lanţul de producţie, import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare cu amănuntul, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 3. –

(1) Măsura cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor constă în limitarea adaosurilor comerciale practicate pentru produsele prevăzute în anexă, după cum urmează:

a) cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% faţă de costul de producţie al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt incluse cheltuielile directe şi indirecte;

b) cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanţul de distribuţie, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanţ, este de maximum 5% faţă de preţul de achiziţie la care se adaugă cheltuielile operaţionale;

c) cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul şi cash&carry este de maximum 20% faţă de preţul de achiziţie, la care se adaugă cheltuielile directe şi indirecte ale comerciantului; în cota de adaos comercial de maximum 20% vor fi incluse şi remizele şi risturnele, prevăzute în art. 3 pct. 6 din Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar.

(2) Procedura de formare a preţului la raft pentru produsele prevăzute în anexă trebuie să fie unitară atât pentru produsele marcă privată ale producătorilor, cât şi pentru produsele marcă proprie ale comerciantului.

(3) Comercializarea produselor din anexă, pe perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se face doar cu prezentarea dovezilor de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 cu privire la valoarea adaosului comercial aplicat produselor vândute. În cazul vânzărilor succesive între operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b), comercializarea produselor din anexă se face doar cu prezentarea dovezilor valorii adaosului comercial cumulat.

(4) Dovezile prevăzute la alin. (3) constau în declaraţii pe propria răspundere semnate de reprezentanţii legali ai operatorilor economici prevăzuţi la art. 2 sau de alte persoane împuternicite în acest scop.

Art. 4. –

Adaosurile comerciale se aplică la valoarea fără TVA a produselor agricole şi alimentare prevăzute în anexă.

Art. 5. –

Contractele comerciale aflate în desfăşurare, ai căror termeni şi condiţii sunt contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

Art. 6. –

Unităţile emitente de tichete de masă, cadou şi sociale, inclusiv cele emise prin Programul Sprijin pentru România, indiferent de modalitatea prin care tichetele sunt emise, electronic sau hârtie, şi de tipul acestora, pot aplica comercianţilor la momentul decontării lor un comision de maximum 1%.

Art. 7. –

(1) Nerespectarea cotelor de adaos comercial prevăzute la art. 3 alin. (1) de către procesatori, distribuitori sau comercianţi la vânzarea cu amănuntul şi cash&carry constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 2.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către agenţii constatatori din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin organele de control abilitate ale structurilor subordonate, sau de către Consiliul Concurenţei, conform competenţelor.

(4) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. –

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării acesteia în vigoare.

Art. 9. –

Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 au obligaţia ca pe perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă să asigure în cantităţi suficiente produsele prevăzute în anexă.

Art. 10. –

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 5 care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

LISTA
de produse agricole şi alimentare

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu „000” 1 kg

6. Mălai 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M 10 buc.

8. Ulei de floarea-soarelui 1 l

9. Carne proaspătă pui*

* Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

10. Carne proaspătă porc**

** Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

11. Legume proaspete vrac***

*** Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia.

12. Fructe proaspete vrac****

**** Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pepene roşu, struguri de masă.

13. Cartofi proaspeţi albi vrac

14. Zahăr alb tos 1 kg”

Ovidiu Ghionu