În prim-plan

Amenzi astronomice pentru încălcarea regimului ordonanțelor militare. Cadrul legislativ aplicabil


Dacă nu prezintă caracteristicile și elementele unei infracțiuni, nerespectarea prevederilor legale cuprinse în cele 6 ordonanțe militare poate atrage sancțiuni cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice între 10.000 și 70.000 de lei.

Pe lângă acestea, organele abilitate, Poliția Română, Jandarmeria, Poliția de Frontieră și alți împuterniciți, pot aplica sancțiuni complementare în funcție de natura și gravitatea faptei:

  • confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
  • interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
  • suspendarea temporară a activității;
  • desființarea unor lucrări;
  • refacerea unor amenajări.

După cum ușor se poate observa, plaja cuantumului amenzilor este imensă, iar cei care le aplică trebuie să aibă rațiunea de a judeca fiecare caz în parte fără a abuza de protecția legii. Este important ca în următoarea perioadă organele abilitate să-și păstreze echilibrul și să înțeleagă bine cazuistica acestor sancțiuni atât prin prisma pericolului social asociat cât și prin cea a naturii umane. Deși nu a trecut mult timp de la instituirea stării de urgență, multe persoane încep să sufere de depresii, au nervii la limită datorită izolării cât a degradării traiului de zi cu zi. Iar nervii cedează! De aceea, este imperios necesar să se înțeleagă bine pericolul social statuat de ordonanțe și nu să se caute nod în papură printre câmpurile declarațiilor pe propria răspundere: n-are dată, nu scrie și strada X, nu se înțelege, etc! Iar energiile autorităților să se înscrie și pe traseul securității bunurilor publice și individuale. Nu trebuie să fii vreun specialist ca să-ți dai seama că în astfel de momente infracționalitatea crește vertiginos, mai ales în cazul furturilor de bunuri, chiar dacă pedepsele penale conțin termeni agravanți. Infractorii știu bine că după ora 22, din cauza restricțiilor impuse, probabilitatea de a mai fi cineva pe afară este foarte mică și atunci acționează nestingheriți.

Desigur, răspunderea este și a cetățenilor care trebuie să înțeleagă principiul acestor ordonanțe, al acestei stări de urgență instituită la nivel național, și anume acela de a limita pe cât posibil contactele cu alte persoane pentru prevenirea răspândirii virusului ucigaș, pentru că fără să vrei poți omorî pe cineva, chiar dacă sună cinic. Există tendința de a lăsa garda jos, de a crede că a trecut. Nimic mai greșit! După cum se poate observa din rapoartele autorităților, graficul numărului de infectați este în continuă ascensiune. Zilnic apar noi cazuri de îmbolnăviri și de decese. Nu știi cu cine te întâlnești!

Prin prisma aplicării acestor sancțiuni, o privire asupra cadrului normativ al celor 6 ordonanțe arată câteva zone de risc pentru cetățenii obișnuiți, care nu sunt carantinați, izolați sau autoizolați:

Persoanele sub 65 de ani

O.M. nr. 3/24 martie 2020:

Art 1 – Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Practic, orice deplasare este interzisă dacă motivul respectiv nu cadrează cu excepțiile acestui articol.

La litera h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole, cel mai probabil nu se poate înțelege și pescuit. În termeni economici, pentru reperare, conform Codului de procedură fiscală, activitățile agricole sunt:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea… .

 

Art 4 – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi persoanele care practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.

(4) Adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Conform al. (2) al acestui articol, chiar dacă per a contrario, este destul de limpede că legitimația de serviciu SAU adeverința angajatorului, după caz, nu necesită a fi însoțită de Declarația pe propria răspundere.

În legătură cu circulația pietonală în grupuri de maxim trei persoane, pentru că aceasta este permisă, legiuitorul nu precizează ce se întâmplă în cazul unui grup de patru sau mai mulți, în sensul atribuirii răspunderii contravenționale. Cum ar fi să vedem patru sau mai multe amenzi a câte 20.000 de lei, fiecare!?

Persoanele de peste 65 de ani

Art.2 – Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art 3 – Circulaţia persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinţei/ gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole.

Și în condițiile art. 1 din O.M. nr. 4/ 29 martie 2020:

ART. 1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11,00-13,00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin. (1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20,00-21,00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/ gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

Cu excepția deplasărilor:

  • în intervalul orar 11-13, strict pentru motivele precizate la art. 2 din O.M. nr. 4/2020, caz în care este necesară Declarația pe propria răspundere, conform art. 4, al. (2), din O.M. nr. 3/2020;
  • în interes profesional, care se justifică cu legitimația de serviciu SAU adeverință de la angajator – art. 4, al. 1, lit. a), din O.M. nr. 3/2020;
  • pentru realizarea de activități agricole, caz în care este necesară o Declarație pe propria răspundere, conform art. 4, al. 1 – lit. b), din O.M. nr. 3/2020;
  • medical – art. 3, al. (1) din O.M. 4/2020, caz în care este necesară Declarația pe propria răspundere;
  • în intervalul orar 20-21, pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice, FĂRĂ a fi nevoie de Declarația pe propria răspundere;

persoana de peste 65 de ani care circulă în afara locuinței sau a gospodăriei este pasibilă de amendă contravențională.  De asemenea, lipsa Buletinului, a Cărții de identitate, a Declarației pe propria răspundere, a legitimației de serviciu sau adeverinței eliberată de angajator poate atrage răspunderea contravențională. Bineînțeles că lipsa unei hârtii sau vreo omisiune pe declarație nu te face mai sănătos, dar trebuie să știe acest lucru și organele cu amenzile!

În principiu, atenția sporită la completarea Declarației pe propria răspundere ar trebui să ne ferească de probleme. Nu contează pe ce foaie este scrisă, sau cum este prezentată, dar aceasta trebuie să conțină elementele stabilite, și anume: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

În ceea ce mă privește, pentru că de regulă am același traseu, pe foaia respectivă șterg data anterioară și o adaug pe cea a zilei în care mă deplasez. Sper să funcționeze în cazul uni control!

O să trecem și de asta, cu mai multă conștiință, dar și cu mai puține abuzuri!

Ovidiu Ghionu

foto: romasig.ro


Lasă un răspuns