ANR. Perteneriat Româno-Bulgar pentru inspecția navelor

Autoritatea Navală Română a organizat în data de 18 decembrie 2019, în sala “Ovidius” a Hotelului Ramada, Sat Vacanță Mamaia, Constanţa, începând cu ora 13:00, conferința de finalizare a Proiectului DANRiSS – Dezvoltarea unei baze de date comună și a unui cadru legal comun pentru inspecțiile la nave în porturile situate pe sectorul comun bulgaro-român al Dunării, cu interfață în sistemul RIS național.
Proiectul s-a derulat sub auspiciile Programului INTERREG VA, Cooperare Regională Transfrontalieră România-Bulgaria – program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu participarea Administrația Maritime din Bulgaria, în calitate de lider de proiect și a Autorității Navale Române, în calitate de partener de proiect, și se înscrie în cadrul mai larg al acțiunilor de implementare a Directivei 2006/87/CE și a Acordului ADN.
Bugetul proiectului a fost în sumă de 1 441 974,96 Euro din care: 85% finanțare din fonduri FEDR (1 225 678,72 Euro), 13% cofinanțare de la bugetul statelor partenere (187 456,74 Euro) și 2% din veniturile proprii ale partenerilor (28 839,50 Euro). Bugetul alocat Autorității Navale Române  a fost în sumă de 692 155 Euro.
Proiectul Danriss, aflat acum la finalizare, și-a atins cu succes principalul său obiectiv prin consolidarea eficienței îndeplinirii de către ambele instituții a sarcinilor privind controlul și monitorizarea navigației și prin optimizarea mecanismelor existente și crearea de noi mecanisme pentru soluțiile transfrontaliere comune. Obiectivele generale ale proiectului au vizat utilizarea transfrontalieră a serviciilor RIS și schimbul operativ de date RIS de-a lungul Dunării – în acest caz porțiunea comună româno-bulgară.
Principale rezultate obținute în cadrul proiectului prin activitățile desfășurate sunt:

·         Acordul Cadru privind efectuarea inspecțiilor la nave;

·         Pachetul de reguli specifice navigației în zona comună bulgaro-română a Dunării;

·         Pachetul software şi hard pentru bazele de date electronice privind inspecțiile la nave;

·         Metodologia de evaluare a riscurilor în vederea planificării  inspecțiilor la nave;

·         Constituirea Comitetului Comun de coordonare a activităților în regiunea transfrontalieră pentru a asigura creşterea siguranţei navigaţiei pe Dunăre.

Ca urmare a derulării proiectului, Administrația Maritimă din Bulgaria și Autoritatea Navală Română dispun în prezent de instrumente software interne pentru schimbul de date utile privind inspecțiile de siguranță la bordul navelor, care vor îmbunătăți comunicarea și coordonarea activităților în regiunea transfrontalieră, pentru o navigație fluvială mai eficientă și mai sigură, se transmite în comunicatul ANR.

(G.D.)

Lasă un răspuns