Pe scurt

Antecontractele de vânzare-cumpărare nu se mai plătesc


O nouă modificare legislativă ce privește activitatea notarilor publici prevede că onorariile percepute pentru antecontractele de vânzare-cumpărare sau pentru promisiunile de vânzare autentificate anterior datei de 24 octombrie a.c., se vor deduce din onorariul final stabilit pentru autentificarea acestor tipuri de contracte la același birou notarial.


Lasă un răspuns