Politică/Administrație

Apele s-au limpezit. Știuca este în prohibiție

Cercetări juridice aprofundate au determinat o concluzie asumată, cu iz de izvor de drept, ordinul anual de prohibiție nu este anual: pescuitul la știucă este prohibit în perioada 1 februarie – 15 martie.

Cu trei zile înainte de începerea prohibiției ARBDD, în calitate de administrator al resursei piscicole din Delta Dunării, nu știa cu siguranță dacă cele câteva articole din ordinul de prohibiție pentru anul trecut, care transced anul 2020, se aplică cu adevărat și anul acesta. În comunicatul din data de 2 februarie, onorata instituție, cu inima-n dinți, clamează:
Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) vă informează că potrivit prevederilor Ordinului nr. 43/310 din februarie 2020 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2020, emis în comun de către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial la specia știucă de la data de 1 februarie până la data de 15 martie 2021. Nerespectarea prevederilor legale se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009 și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu modificările și completările ulterioare. 

Spre umilirea legii de bază, respectiv Legea 82/1993 – privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, nedreptățită prin poziția codașă a enumerației de mai sus, pentru că este chiar legea specială care se aplică cu prioritate pe teritoriul R.B.D.D., paznicul știucii arată primul băț al sancțiunii, cu legislația națională, recte OUG nr.23/2008 care, în speța noastră, vine să completeze legea 82/1993 a Rezervației, cu o infracțiune pentru care pedeapsa este amendă sau interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între unul și trei ani: deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit ori produselor din peşte(…). Conform ANPA, printre documentele legale se află și permisul de pescuit recreativ și/sau sportiv. În acest din urmă caz, o eventuală încălcare a legii trimite la art. 12, pct. 24 și 26 din legea Rezervației, ce se referă la pescuitul comercial și sportiv/recreativ în perioadele de prohibiție, cu următoarele sancțiuni: amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.500 lei la 7.500 lei pentru persoane juridice – în cazul pescuitului comercial, și amendă de la 70 lei la 200 lei pentru persoane fizice şi de la 100 lei la 250 lei pentru persoane juridice – în cazul pescuitului sportiv/recreativ, sintagmă folosită numai pe teritoriul RBDD. Cum se stabilește amenda cuprinsă între cele două limite nu se știe cu siguranță, cel mai probabil acționează doi parametri, cantitatea de pește și urechea muzicală a controlorului. Pentru restul apelor naționale, pescuitul știucii în perioada de prohibiție se sancționează cu o amendă cuprinsă între 600 și 1.000 de lei, triplu față de amenda prevăzută pentru aceiași fapta în Rezervația Biosferei delta Dunării.

Cunoscând, în sfârșit, poziția autorităților, știuca poate să stea liniștită, cel puțin până la 15 martie, chiar dacă nu mai e.

Și întinderea temporală a celorlalte reglementări din ordinul de prohibiție de anul trecut par să-și fi găsit deslușirea juridică. Din întreg corpul actului normativ respectiv, ANPA identifică numai câteva articole aplicabile anul acesta.  Conform răspunsului primit la redacție, până la intrarea în vigoare a noului ordin de prohibiție, pentru anul 2021, din ordinul vechi sunt în vigoare următoarele prevederi:

Asistăm, deci, la un vid legislativ care nu mai acoperă perioada de până la intrarea în vigoare a unor noi prevederi, eliminându-se restricții importante cu privire la pescuitul în Delta Dunării, dar și pe teritoriul național:

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:

b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova–Parcheş, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează:

b) şalăul şi bibanul, în perioada 23 martie – 2 iunie inclusiv;
c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;

În apele Mării Negre se interzic:
a) reţinerea, deţinerea şi comercializarea rechinului în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv; în afara acestor perioade sunt permise reţinerea şi comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).

(3) Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie – 15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a >/= 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(2) Se interzice utilizarea beam-traulului şi a drăgii hidraulice de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20′ N) până la graniţa cu Bulgaria (43°44′ N).
(3) Se interzice utilizarea beam-traulului şi a drăgii hidraulice pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la graniţa cu Ucraina (45°11′ N) până la Cap Midia (44°20′ N).
(5) Se interzice folosirea năvoadelor în perimetrul Deltei Dunării, cu excepţia complexului lagunar Razim–Sinoe, când nivelul/cota Dunării la Tulcea este sub 100 cm.
(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în perioada 1 iunie – 30 septembrie inclusiv, cu excepţia setcilor compuse având latura ochiului plasei de a = 70/100 mm, 2a = 140/200 mm.
(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim–Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

Ovidiu Ghionu

Lasă un răspuns