În prim-plan

APRS.RO reacționează la proiectul ordinului de prohibiție pentru anul 2023


Asociația Pescarilor Recreativ/Sportivi.RO a trimis autorităților propunerile pentru modificarea proiectului ordinului de prohibiție pentru anul 2023:

Domnule ministru,

Domnule președinte,

Referitor la proiectul de ordin de prohibiție pentru anul 2023 aflat în dezbatere pe site-ul ministerului mediului, formulăm următoarele propuneri.

Cu permisiunea dumneavoastră ne vom adresa punctual, urmărind articolele respective, cu o scurtă justificare.

Art. 1. Propunerea noastră este ca prohibiția generală să înceapă mai devreme și să se termine mai târziu, respectiv 1 aprilie – 20 iunie, iar pentru apele frontieră de stat perioada să fie identică. Vă rugăm să le propuneți partenerilor externi dacă avem asemenea convenții. Explicație: nu se pot determina condițiile hidrometeorologice viitoare, drept urmare o perioadă ușor prelungită nu poate fi decât benefică pentru protecția și reproducerea peștelui.

Art. 4. Propunem eliminarea literelor f) Canalul de legătură Lopatna, zona cuprinsă între lacul Matița și lacul Merhei, în perioada 7 iunie – 01 noiembrie, pentru pescuitul recreativ/sportiv; deoarece vizează o zonă de pescuit la biban tradițională pentru pescuitul recreativ/sportiv, iar impactul pe resursă este nesemnificativ.  Similar, pentru litera  j) canalul dintre lacul Puiu și lacul Roșu de pe teritoriul RBDD tot timpul anului; Acel canal este un loc tradițional al pescuitului recreativ la crap și nu vedem vreun un impact major al pescuitului recreativ având în vedere restricțiile deja existente, specificate la art. 24 din OUG 23/2008, coroborate cu cele de art. 9 pct. 14 din ordinul de prohibiție și cu cele de mai jos.

Atenție! Deși în textul lit. f se menționează interdicții numai pentru pescuitul recreativ/sportiv, art. 5, al. 1 contrazice acest lucru: În zonele şi perioadele menţionate la art. 3 şi 4 sunt interzise: a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii;

La litera g) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km.: 16-20, 29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului; considerăm că lipsa marcajelor pe harta oficială a RBDD, inclusiv a celor zonale poate fi motiv de confuzie, iar prin prisma noilor amenzi se pot naște situații limită. Identic, pentru toate zonele nesemnalizate, nebornate.

oo) braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 20 martie – 18 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;

Propunem completarea cu încă o excepție, respectiv pescuitul recreativ/sportiv.

Identic pentru litera pp).

Art. 6. (1) Propunem introducerea a unei prohibiții suplimentare la știucă, în perioada 1 decembrie – 31 decembrie.

Relativ la prohibiția la biban și șalău, în perioadele specificate propunem interzicerea folosirii setcii și a uneltelor de pescuit care ucid, pe tot cuprinsul RBDD, deoarece este singura modalitate de a obține eficiența unei prohibiții de acest tip, numai dacă exemplare sunt eliberate în stare vie, compatibilă cu supraviețuirea pe mai departe.  Identic și la știucă.

            (8) Pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor știucă, șalău, somn și crap, este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor din aceste specii (catch& release), cu reținerea unui singur exemplar/zi, dar nu mai mare de 3kg, maxim din 2 specii.

Un articol foarte important pentru pescuitul recreativ și care are valențe sociale și economice importante, care nu pot fi  tratate cu ușurință. Aplicarea și înțelegerea acestuia determină un mod de manifestare în raport cu deontologia pescuitului recreativ, dar și cu viitorul acestuia. De aceea, văzând studiile din domeniu, înțelegem să propunem renunțarea la maximul exprimat în kilograme – din cauza multiplelor variabile de precizie pe care le pot avea cântarele și care pot genera largi interpretări subiective; și să avansăm ideea adoptării unor limite maxime, exprimate în centimetri pentru fiecare specie, având ca reper limita maximă de 5 kg pentru fiecare specie, după cum urmează:

În consecință, pentru pct. (8), propunem următoarea formulare:

Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiție, pescarii recreativi/sportivi pot reține singur exemplar/zi, din maxim două specii de știucă, șalău, somn și crap, cu respectarea următoarelor dimensiuni maxime: știucă – 80 cm, șalău – 80 cm, somn – 100 cm,  crap – 70 cm.

Art. 10.

Propunem eliminarea punctului (5) deoarece de câțiva ani de când s-a introdus posibilitatea de a captura pește cu setca în plin sezon turistic, iar lucrurile nu s-au îmbunătățit, nici în ceea ce privește declararea capturilor și nici în starea populațiilor de pește. Drept urmare, solicităm revenirea la situația de acum câțiva ani când setca era interzisă în sezonul turistic, inclusiv pentru evitarea conflictelor dintre turiști și pescarii ale căror scule de pescuit de tip setcă sunt întinse peste tot, după bunul plac.

Aceiași propunere, în ceea ce privește setca, se referă și la Golful Musura, pct. (7).

(9) Propunem interzicerea pescuitului cu priponul cu mai mult de două cârlige,pe întreg teritoriul național. O unealtă barbară de pescuit, un exemplu al lăcomiei, care distruge populațiile de guvizi, specie strict protejată, prin folosirea acestora ca momeală vie.

(10) Se interzice pescuitul comercial în reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora, a căror lăţime a luciului de apă este mai mică de 50 m. Considerăm că este insuficient explicat acest enunț. Conform acestuia, se înțelege că pescuitul comercial pe majoritatea canalelor din Delta Dunării este interzis, deoarece au mai puțin de 50 m.

(11) Trimiterea în cuprinsul acestui ordin la un altul, considerat desuet chiar de către ARBDD și alte instituții de control, din punctul de vedere al sancțiunilor, reprezintă o formă de validare a unor greșeli cuprinse acolo și a unor erori de substanță, fără logică sau pertinență. De exemplu, Canalul 36, cunoscut ca un loc de recreere pentru tulceni, săpat artificial și aflat până la un moment dat în capitalul social al SC Agrodelta Pardina, nu se găsește printre zonele de pescuit recreativ. Prin prisma noilor amenzi uriașe din Delta Dunării, riscul de abuzuri și conflicte ar crește exponențial. Similar este și canalul Șontea, un bulevard al transportului pe apă, fără limită de viteză, care împreună cu Olguța – lipsește și el; asigura petrecerea timpului liber și recreerea pescarilor din Tulcea, Maliuc, Partizani și Gorgova. Propunem eliminarea cu prioritate a acestui punct și revizuirea și discutarea publică a ordinului 159/1266/2011.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm propunerile noastre ca fiind pertinente în raport cu nevoia de ocrotire a resursei piscicole. Le considerăm ancorate în realitate. Principiile pe care ne-am bazat se referă la eliminarea și estomparea conflictelor între categorii sociale, respectiv categoriile de pescari, însușirea atât din rândul membrilor noștri cât și a simpatizanților a unei deontologii, în respectul față de natură și de ceea ce ne oferă aceasta atât nouă cât și generațiilor ce vor urma. Considerăm că alimentarea cu bună știință, învrăjbirea categoriilor sociale nu numai că este în conflict cu legislația și Constituția României, dar nu rezolvă problemele declinului peștelui la nivel național. Dincolo de posibilitatea extincției acestei resurse, a cărei capacitate de refacere este pusă la grea încercare prin exploatarea intensivă, pe orizontala socială și economică există riscuri enorme.

De asemenea, am încercat să reducem probabilitatea înțelegerii și interpretării subiective sau excesive a unor texte de lege, în raport cu riscul asociat producerii acestora cât și al pericolului social, prin prisma amenzilor uriașe din Delta Dunării.

În încheiere, cu încrederea că am participat la o formă de regândire a acestei activități atât de importante pentru români, vă rugăm să vegheați asupra, poate, a ce e mai important, respectarea prohibiției, reducerea braconajului!

Cu cele mai bune gânduri,

Consiliul Director APRS.RO


Lasă un răspuns