În prim-plan

ARBDD încearcă să mușamalizeze o plângere împotriva unui angajat

Colegul nostru Ovidiu Ghionu a postat pe contul său de Facebook un text care demască modul în care se aplică legea la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării cu privire la plângerile formulate împotriva unor angajați cu drept de control.

Documentele prezentate arată că în răstimp de 6 luni de la primirea plângerii administrative, conducerea nu a luat măsurile impuse de lege pentru cercetarea funcționarului reclamat, însușindu-și opinii personale, netemeinice și părtinitoare ale altor angajați desemnați să corespondeze cu reclamantul.

Ovidiu Ghionu ne-a declarat: „Este de neconceput ce se întâmplă într-o instituție a statului Român obligată să respecte norme și legi, deontologii și proceduri. O simplă reclamație ce trebuia trimisă Comisiei de disciplină, pentru cercetare, s-a transformat într-o poveste grotescă care a scos la lumină măruntaiele urât mirositoare ale unei administrații toxice care încurajează derapaje grave de la conduită și cadrul normativ. Dacă te gândești la RBDD, poți doar să contemplezi filmul dezastrului acestui areal unic. Iar dacă peste negativul acestuia lipești impostura, incompetența sau incapacitatea de a înțelege lucruri simple, chiar și atunci ești pe departe de a bănui adevărata grozăvie. Puțul e adânc și negru, mai negru decât noaptea minții.”

Preluăm aici textul postării, împreună cu imaginile atașate.

**‼️A.R.B.D.D. încearcă mușamalizarea cazului Neculai Viorel

Explicație: Am realizat capturi foto ale documentelor respective pe care le atașez în postare, în ordine cronologică.

Mai țineți minte amenda primită de la inspectorul ARBDD, Neculai Viorel, care a găsit de cuviință să interpreteze excesiv o situație simplă, sancționându-mă pentru că a visat o contravenție, deși nu exista, pentru că nu exista fapta, după cum se poate cu ușurință observa aici: https://youtu.be/KVYchSxx57s

Drept urmare, în temeiul drepturilor mele civile i-am făcut plângere administrativă la instituție, pentru încălcarea codului deontologic și sarcinilor de serviciu, demonstrând un comportament sub nivelul funcției publice pe care o ocupă, și a atribuțiilor de serviciu prin interpretarea subiectivă, neconformă cu realitatea a unei situații simple, ușor de observat și evaluat.

De la data depunerii acestei plângeri, respectiv 12 aprilie 2022, și până azi nu s-a întâmplat nimic concret, deși Codul administrativ este extrem de ușor de înțeles în ceea ce privește dreptul cetățeanului de a depune plângere împotriva unui funcționar public:

„Comisia de disciplină poate fi sesizată:

* de către orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcționar public;

* de către persoana care, în exercitarea atribuțiilor, consideră că s-a produs încălcarea de către un funcționar public a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o deține sau/și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege.

Sesizarea se depune la registratura autorității sau instituției publice în cadrul căreia funcționarul public își desfășoară activitatea, respectiv la registratura autorității ori instituției publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă, ori se comunică pe adresa de poștă electronică a acestora. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării la registratura autorității sau instituției publice.”

După cum se poate observa e limpede cum se procedează, pentru majoritatea lumii, cu excepția ARBDD.

În schimb, guvernatorul în loc să trimită în termen de trei zile sesizarea către Comisie, prin adresa 8193/20.04.2022 semnată de șeful inspectorului în cauză, Brițcan Marius – șeful lui Viorel, mă informează, antepronunțându-se în nume propriu, însușindu-și atribuțiile Comisiei de disciplină, că trebuie să mă adresez instanței și că plângerea mea nu conține nici un element care să ducă la cercetarea disciplinară. Omul e curat-nevinovat! Așa a crezut că trebuie să-și apere subalternul. Prin încălcarea legii. Al doilea derapaj, un alt funcționar:

În data de 5 iulie, prin e-mail, revin la plângerea mea inițială deoarece nu primisem vreun răspuns de la Comisia de disciplină:

„…Vă rog să-mi comunicați cu celeritate în ce fază se află cercetarea administrativ-disciplinară a susnumitului și care sunt concluziile respective, după caz.”

Între timp au loc discuții la ARBDD, juristul Radu Voicu încercând, la rându-i, să mă determine să aștept rezultatul procesului, insinuând imbecil că acțiunea mea în instanță ar fi avut vreo legătură cu plângerea administrativ-disciplinară. Alt învățător, dar nu s-au terminat!

În data de 5 august, după încă o lună, Agenția Națională a Funcționarului Public – căreia, cunoscând colcăiala din administrație i-am trimis toată corespondența cu ARBDD, prin adresa nr. 32376 explică specialiștilor de la ARBDD cam cum e treaba cu Comisia de disciplină și obligă instituția să-mi răspundă:

Clar și limpede! Nu și pentru ARBDD!

Vine răspunsul, pe 19 august, semnat de către inspectorul din Corpul de Control al guvernatorului – deoarece acesta în loc să sesizeze Comisia de disciplină, într-un târziu l-a sesizat pe funcționarul specialist, Stan Nandi Alfred, să descurce ițele acestei majore și complicate probleme.

Se naște adresa nr. 19636, avizată de guvernator, prin care specialistul de mai sus, într-o formă de zile mari a demonstrației incapacității de a pricepe ceva, de a citi și asimila două-trei rânduri de lege, eludează grotesc – vă scutesc deocamdată de toată opera domniei sale; un subiect simplu: Comisia de Disciplină. La final se explică indubitabil, „în urma analizei atente”:

La 12 septembrie, pentru elucubrațiile antamate i-am făcut plângere administrativă, inclusiv pentru că a încălcat principii ale administrației publice – pe care le consideră nesancționabile, ca specialist, citez din plângere:

„Până la această dată nu am primit un răspuns de la instituția dumneavoastră, dar, pentru că am înștiințat și ANFP, aceasta din urmă a confirmat legalitatea cererii mele, drept urmare formulez această plângere. Atașez adresa nr. 37582/38034/2022 pe care ați primit-o, desigur. Concluziile cuprinse aici sunt clare și, pe de o parte, vă obligă să trimiteți plângerea mea inițială la Comisia de disciplină, dar, totodată, plasează motivația semnată de funcționarul Alfred Nandi Stan în derizoriu ridicând serioase suspiciuni asupra profesionalismului și obiectivității domniei sale, înțelegerii și interpretării textelor de lege precum și a sarcinilor cuprinse în fișa postului cu privire la această problemă. Oricare dintre acestea reprezintă încălcări ale legii și deontologiei profesionale.

Încercarea angajatului dvs. de a ocoli cu tot felul de explicații subiectul principal, invocând motive care mai de care mai nelegale cu privire la cererea mea, ridică suspiciuni serioase, indicând o încercare impardonabilă de mușamalizare a unei reclamații.

Totodată, indică un tratament insultător și ironic la adresa mea, cu intenția clară de a mă plasa într-o poziție de inferioritate față de drepturile mele cetățenești.

Oricare ar fi fost motivația unei astfel de poziții, trebuie cercetată și identificată pentru a preîntâmpina pe viitor astfel de derapaje.”

Ar fi trebuit să fie de ajuns, dar nu, incompetența și impostura se dezvoltă sine die.

În data de 12 septembrie, spre uimirea mea – o să explic de îndată de ce; primesc un plic ce conține Raportul specialistului Stan, avizat de guvernator, precedat de o adresă semnată de Radu Voicu care împrumută de la colegii lui obiceiul de a se antepronunța, ilegal, dincolo de competențele sale asupra unor aspecte ce nu sunt în sarcinile de serviciu, plasându-se, la rându-i, dincolo de spiritul și textul Codului administrativ.

Afirmă hotărât, cu mare nesimțire și impostură, că peștele era în barcă, și nu în minciog, în afara bărcii, cum se vede inclusiv din filmarea agenților respectivi atașată aici.(n.r. Filmarea respectivă poate fi urmărită în secțiunea comentarii a postării FB).

Tot așa s-au apărat și la instanță, cu aceiași minciună crasă.

Mai mult, băieții ăștia îmi comunică ilegal un Raport de control intern care trebuia să-l privească exclusiv pe Viorel și colegul său. Dar, nu, controlorul Stan e încăpățânat, decis să-și arate mușchii de inspector controlor ce e el. Dă înainte cu mine, amestecând ce a visat și ce i s-a părut cu ce crede că eu cred, scoțându-mă vinovat pentru tot deranjul produs, dar și pentru că am alterat imaginea imaculată a instituției sale multiubite unde, întâmplător, sunt și jurnalist acreditat (sic!).

Iarăși vă scutesc de pelteaua aplicată fără logică într-un document ce ar fi trebuit să fie dincolo de orice suspiciune de subiectivitate sau neprofesionalism. Nu insist prea mult, dar piesele importante lipsesc din raportul de control, și anume Notele de relații ale celor doi agenți care au fost în barcă. De să lipsească, pentru că au obligația de serviciu să le furnizeze?! Pentru că piesele scrise rămân la dosar, iar eventualele minciuni sau denaturări ale adevărului nu mai pot fi ascunse. Practic, trebuiau comparate declarațiile lor cu înregistrarea video. Simplu, nu-i așa?! Cu toate acestea, Stan afirmă mincinos că s-au respectat procedurile de control.

Cu mulți ani de zile de audit în spate și expertiză în administrația publică îi spun lui Stan că nu s-au respectat și că a indus în eroare cu bună știință formulând concluzii pripite, subiective, fără fundament sau acoperire, făcându-se la fel de vinovat ca și colegul său pe care se chinuie să-l apere cu orice preț. Frăția imposturii sau a incompetenței?

Pentru acestea i-am făcut o nouă plângere, din care citez:

„Este suficient a se observa lipsa profesionalismului numai prin textul din preambulul Raportului conform căruia „Documentația pusă la dispoziție de către inspectorii Comisariatului Regional Tulcea-Chilia (…) nu a fost conformă solicitării făcute de corpul de control (…) nefiind puse la dispoziția corpului de control notele justificative solicitate inspectorilor.”

Practic, dl. Alfred Nandi Stan a furnizat conducerii instituției un document insuficient documentat, incomplet, realizat în consecință, cu impresii și păreri personale ce indică strânse legături cu colegul său Neculai Viorel.

Cu toate acestea, spre întărirea afirmațiilor mele, afirmă cu ușurință că „au fost respectate procedurile interne de efectuare a controlului”.

„Faptul că instituția dvs. și-a permis să-mi trimită un asemenea Raport vă alterează, stimați domni, imaginea, profesionalismul și obiectivitatea, înțelegerea legii și a unei realități incontestabile. Toate acestea, pentru că le-ați asumat oficial, istoricul acestei amenzi, răspunsurile și încercările de a mușamaliza excesul și abuzul, indică un tratament insultător și ironic la adresa mea, cu intenția clară de a mă plasa într-o poziție de inferioritate față de drepturile mele cetățenești.

Oricare ar fi fost motivația unei astfel de poziții, care în loc să cerceteze comportamentul inspectorului Neculai Viorel încearcă să inducă o vinovăție a mea, inclusiv pentru alte fapte, trebuie cercetată și identificată pentru a preîntâmpina pe viitor astfel de derapaje.”

Deci, după 6 luni de la depunerea plângerii împotriva lui Neculai Viorel aceasta nu a ajuns încă în Comisia de disciplină. Cum de a fost posibil?!

Citind această saga administrativă cu ARBDD și specialiștii săi care încercă să mușamalizeze o plângere, dincolo de starea de perplexitate care te lovește din prima, nu poți să nu te întrebi ce caută pe acolo, cum au fost angajați, de unde vin, ce studii au, când și unde le-au terminat, ce au înțeles și ce înțeleg din serviciul lor?

Ce urmează vom vedea, dar dacă cei din Comisia de disciplină nu au cataractă și otită, și mai știu să citească, ar fi suficient să propună sancțiuni pentru asemenea derapaje de la deontologie, lege și sarcinile postului.

Ovidiu Ghionu – pescar recreativ, jurnalist și cetățean

P.S. Paiul de care se agață pentru a mai salva ceva, și ultimul, este la instanță în speranța ca plângerea contravențională va fi respinsă, deși, dragi prieteni, Neculai Viorel nu este la primul act al excesului, iar din sursele mele un proces verbal de contravenție semnat de el a fost anulat acum 3 luni și poate fi văzut aici:

DDN

Lasă un răspuns