Pe scurt

Asociațiile de legumicultori – o nouă procedură de recunoaștere


Printr-un ordin de ministru, organizațiile de producători de sau alte forme asociative din domeniul legumelor și fructelor vor fi recunoscute numai dacă îndeplinesc condiția unui număr minim de 5 membri, care să fi activat cel puțin 1 an de zile în cadrul asocierii, iar asociația să fi vândut legume sau fructe de ce puțin 1.000.000 de lei, în răstimpul a 12 luni de zile. Actul normativ aduce noutăți cu privire la modul de accesare a sprijinului financiar de către aceștia și încurajează fuziunile dintre asociații.


Lasă un răspuns