Politică/Administrație

Atribuții extinse pentru polițiștii de frontieră


Începând cu data de 26.01.2020, intră în vigoare Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, principalele modificări aduse OUG nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române vizând introducerea unor masuri preventive sau coercitive pentru consolidarea autorității poliţiştilor de frontieră, ca personal cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, care desfăşoară misiuni în zona de competenţă.

Actul normativ aduce completări şi clarificări atribuţiilor prevăzute de lege, acestea vizând atât drepturile şi obligaţiile poliţiştilor de frontiera aflaţi în exerciţiul funcţiunii, precum şi drepturile şi obligaţiile cetăţenilor.

Dintre măsurile preventive folosite de polițiștii de frontieră pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zona de competenţă, enumerăm: legitimarea, stabilirea identităţii persoanelor şi controlul corporal, al bagajelor şi al vehiculelor – atribuţii prevăzute şi în forma anterioară a actului normativ.

Astfel, în ceea ce priveşte legitimarea și stabilirea identității persoanei, poliţistul de frontieră era îndreptăţit să desfăşoare astfel de activităţi pe timpul misiunilor specifice şi anterior, dar  actualul act normativ clarifică situațiile în care se justifică o astfel de măsură, precum şi dreptul persoanei legitimate de a fi informată verbal, de către polițistul de frontieră, cu privire la motivul legitimării.

În plus, sunt stabilite măsurile care sunt necesare pentru stabilirea identităţii unei persoane, iar poliţistului de frontieră i-a fost instituit dreptul de a solicita persoanei legitimate să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat, în vederea menținerii unei stări de securitate.

Referitor la efectuarea controlului corporal asupra unei persoane, al bagajelor și al vehiculului în care aceasta se află, pe timpul desfăşurării misiunilor specifice în zona de competenţă, actuala lege defineşte în mod clar scopul în care acesta se realizează şi modalitățile practice de efectuare, în funcție de tipul acestuia.

Elementul de noutate îl constituie faptul că rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de poliţistul de frontieră şi de persoana în cauză sau de reprezentantul legal. De asemenea, se instituie dreptul polițistului de a solicita persoanei care face obiectul unui control să adopte o poziție inofensivă, care să excludă un posibil atac.

Nu constituie control corporal acțiunea polițistului de frontieră de a deposeda persoana de o armă de foc sau armă albă a cărei deținere este vizibilă sau cunoscută.

Un alt aspect de interes ar fi modalitatea în care o persoană este condusă la   sediul unei structuri a Poliţiei de Frontieră Române. Actul normativ stabileşte  situaţiile când poliţistul de frontieră este îndreptăţit să adopte această măsură şi reglementează drepturilor persoanei vizate de o astfel de măsură. Şi în această situaţie, activitatea se finalizează cu încheierea unui proces verbal aferent acestei măsuri.

Un aspect important de precizat este acela că, aceste modificări legislative nu vizează activităţile aferente efectuării formalităţilor de control la trecerea frontierei, derulate în punctele de trecere, atunci când cetăţeanul român sau străin se prezintă la ieşirea sau intrarea în/din ţară.

Pe parcursul desfăşurării acestor activităţi în zona de competenţă, poliţistul de frontieră este obligat să aibă un comportament civilizat, să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, respectiv să adopte o atitudine politicoasă şi fermă, comunică Poliția de Frontieră.

Detalii privind modalitatea practică de punere în aplicare a legii se regăsesc la: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-ghid-de-aplicare-a-legii-1922019-19366.html

Video: https://r1–sn-4g5e6nsy.c.drive.google.com/videoplayback?expire=1579608316&ei=vLAmXvHhHs3n8wT_1qgg&ip=89.121.204.170&cp=QVNMQUdfV1NPR1hOOndtWld2eVBTelRhSVJ3bG8td2swdm9YWnB4SzE0Njl5SGNxZ3FnajdhczY&id=4e052c7f6b73b572&itag=22&source=webdrive&requiressl=yes&mm=30&mn=sn-4g5e6nsy&ms=nxu&mv=u&mvi=0&pl=21&sc=yes&ttl=transient&susc=dr&driveid=13dmqBgoldc5lvfKClJRYAR3AsHM2gdCs&app=explorer&mime=video/mp4&dur=26.702&lmt=1579287533047485&mt=1579593540&sparams=expire,ei,ip,cp,id,itag,source,requiressl,ttl,susc,driveid,app,mime,dur,lmt&sig=ALgxI2wwRQIgM3RHfvXOgPKgNrvZpykqqDUZ62A_xxjYZchiQuN2eP0CIQC7cNqAlJ7n0o1lgfXenJmGFz4bECkt4D-yNHZtS-QxNQ==&lsparams=mm,mn,ms,mv,mvi,pl,sc&lsig=AHylml4wRQIhAJRJjq4qYaY4CMBzSOKNH36S5YyayJpR7lDPeXq4yGDWAiBFEqbKyGNG1COfhL1pQkXxs2CMm6dYR1SIMEc9HSRE9A==&cpn=K82YQfFVHA6zoGMv&c=WEB_EMBEDDED_PLAYER&cver=20200116

(O.G.)


Lasă un răspuns