Politică/Administrație

Birocrația, de la dosar la email

Azi a intrat în vigoare actul normativ care elimină dosarul pentru beneficiarii serviciilor prestate de către autoritățile și instituțiile publice.

Legea 9/04.01.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative aduce o schimbare de paradigmă în modul de lucru al „statului” raportat la cetățean.

Conform acesteia, se elimină copia Cărții de identitate – în format fizic, copiile legalizate, copiile de pe avize sau alte tipuri de documente emise de instituțiile statului, dosarele sau alte obiecte de papetărie, cu excepția cazurilor în care beneficiarul dorește acest lucru și va beneficia de fotocopiere gratuită la sediile respective.

Se recomandă postarea seturilor de date de interes public, folosirea cu precădere a corespondenței electronice, precum și punerea la dispoziția clienților a mijloacelor alternative de plată: carduri, conturi, etc.

Participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice, dar și la procedurile de achiziție publică se va realiza prin completarea și transmiterea online a documentelor respective.

Actul normativ prevede o serie de obligații cu privire la raportarea către guvern a planurilor de măsuri, dar, în același timp, se specifică că noi precizări vor veni printr-o hotărâre de guvern. Aceasta ar fi trebuit să fie adoptată în intervalul celor șase luni de la apariția legii și până azi, la intrarea în vigoare, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Ovidiu Ghionu

Lasă un răspuns