Politică/Administrație

Ce atribuții de control are ANPA în Delta Dunării

Ne-am obișnuit oarecum cu șopârlele legislației noastre din domeniul pescuitului. O sorcovă de acte normative și infiltrații partinice produse din varii motive, de la interesele unora până la nepriceperea și prostia autorităților, prefigurează un domeniu abandonat în mâna unor cartofori de mâna a doua.

Mai dăunăzi, spre luminarea unor pescari, am întrebat pe mai marii pescuitului despre atribuțiile de control ale ANPA cu privire la pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial din Delta Dunării, mai precis de pe teritoriul RBDD, după cum urmează:

„(…)Vă rugăm să ne precizați care sunt atribuțiile ANPA privind exercitarea controlului asupra resursei piscicole de pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, exceptând amenajările piscicole.

Solicităm aceasta deoarece se impun clarificări imediate cu privire la competențele acestei instituții cu privire la controlul pescarilor sportivi, comerciali și familiali din Delta Dunării. Amintim că Legea nr. 82/1993, legea RBDD, prevede la ART. 14 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Administraţiei Rezervaţiei, al Gărzii Naţionale de Mediu şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră. Ori, după cum se poate observa, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură(ANPA) nu apare în enumerația de mai sus.

Practic, legea specială care vizează teritoriul RBDD indică explicit instituțiile abilitate să desfășoare acțiuni de control cu privire la pescuit.

În aceste condiții apreciem oportun formularea de precizări cu privire la acest aspect pentru a evita eventualele abuzuri instituționale sau de interpretare eronată a cadrului legislativ.

De aceea, în susținerea răspunsului dumneavoastră, vă rugăm să ne indicați  temeiul juridic.”

În termeni comparativi, după articolul 14 prezentat mai sus, ce a fost plasat cu țintă de către Legea nr. 136/2011, ce modifică Legea nr. 82/1993 a RBDD, se introduce un altul care ar trebui să facă dreptate unei intenții, și anume art. ART. 15^3 Constatarea infracţiunii prevăzute la art. 15^2( se referă la pescuitul sturionilor n.n.) se realizează de către organele de urmărire penală, precum şi de către persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu şi al Administraţiei Rezervaţiei.

Se poate observa ușor „profesionalismul” redactării celor două articole, printr-o simplă analiză comparativă care arată lipsa unor instituții, cum ar fi Poliția Română și cea de frontieră din zona de control a pescuitului sturionilor, pentru că sintagma organele de urmărire penală vizează în acest caz numai poliția judiciară.

Dar unde rămâne ANPA, că doar nu o să stea în capătul mesei ca să nu ajungă la cașcaval?! Din anul 2011, prin modificarea legii rezervației, ARBDD devine administratorul legal al resursei piscicole din Delta Dunării, în dauna ANPA.

La întrebarea relativ simplă de mai sus, domnii de la ANPA au decis că mai rămân cu o bucățică din caș, și anume, explicit, pe pescuitul comercial.

Drept urmare, prima parte a argumentației prezentate ce face referire la legislația generală și nu la cea specială al cărei principiu de aplicare, specialia generalibus derogant, nu pare să fi trecut de ambițiile Alinuțelor juriste de la ANPA, iar pentru cea dea doua se face trimitere către un ordin comun al ministerului agriculturii și ministerul mediului, din anul 2017, care împuternicește ANPA să realizeze controlul numai pentru pescuitul comercial, dar în baza unui „Protocol de colaborare” încheiat cu ARBDD.

Unii s-ar mulțumi cu atât, dar ce te faci cu cele câteva întrebări care se nasc în mod natural pe speța noastră: Cum au fost fundamentate juridic și instituțional-administrativ toate controalele ANPA, din anul 2011 și până la apariția ordinului Daea-Gavrilescu, din anul 2017, invocat în susținere? Sancțiunile aplicate în această perioadă nu sunt cumva abuzuri ale autorităților? Când au semnat ARBDD și ANPA protocoale de colaborare și de ce nu au fost comunicate publicului larg spre informare?  Cum modifică ordinele unor miniștri legi organice? Ce reprezintă legea rezervației pentru domnii de la ANPA?

Să le deslușim:

Cum justifică ANPA competențele privind controlul pescuitului în Delta Dunării

Ovidiu Ghionu

One thought on “Ce atribuții de control are ANPA în Delta Dunării

Lasă un răspuns