Turism

Controale ale Căpităniei Tulcea privind siguranța navigației

În conformitate cu HG nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României, competența teritorială a Căpităniei este limitată la luciile de apă cu statut de cale navigabilă, respectiv: Dunărea și brațele principale ale acesteia (Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe), canalele Mm 36 și Crișan-Caraorman, complexul lagunar Razelm – Sinoe.

Controalele efectuate au ca prim obiectiv conștientizarea conducătorilor de ambarcațiuni de agrement cu privire la importanța utilizării vestelor de salvare, a dotării ambarcațiunilor cu mijloace și echipamente de salvare conform normelor în vigoare și respectarea normelor în vigoare privind conducerea și manevrarea ambarcațiunilor.

Pentru a asigura deplasarea turiştilor spre Delta Dunării se efectuează în siguranţă au fost efectuate următoarele activităţi:

 • au fost inspectate din punct de vedere al siguranţei navigaţiei 63 de nave de pasageri în curse de zi precum şi 5 nave de pasageri cu cabine cu care se efectuează croazierele internaţionale;
 • dată fiind situaţia lucrărilor de la faleză a fost identificată şi operaţionalizată zona de acostare a navelor de croazieră la faleză şi de la Mila 35 pentru această categorie de nave;

O atenţie deosebită s-a acordat ambarcaţiunilor de agrement, inspecţiile şi controalele efectuate vizând starea tehnică şi dotările acestora cu mijloace individuale de salvare şi inventarul de vitalitate precum şi respectarea numărului maxim de pasageri admis la bord, portul vestelor de salvare, calificarea şi starea psiho-fiziologică a conducătorilor. Astfel, s-au efectuat un număr de 153 inspecţii şi un număr de 186 controale, fiind verificate 59  ambarcaţiuni de agrement. Pentru deficienţele constatate s-au aplicat 2 avertismente şi 23 amenzi în cunatum de 31.300 lei. Au fost constatate un număr de 3 infracţiuni, instrumentându-se un număr de 3 dosare. Infracţiunile constatate au constat în conducerea unei ambarcaţiuni fără certificat de conducător de ambarcaţiune de agrement.

Deficienţele au constat în:

 • lipsa mijloacelor de salvare de la bord 1;
 • conducerea unei ambarcaţiuni fără certificat de conducător 11;
 • lipsa  mijloacelor de stins incendiul 1;
 • exploatarea unei ambarcaţiuni fără a avea înscris în condiţiile legii numărul de identificare 1;
 • conducerea unei ambarcaţiuni sub influenţa băuturilor alcoolice 1;
 • încărcarea peste capacitate/depăşirea numărului de pasageri 1;
 • piederea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement 10;
 • nerespectarea de către conducători a Avizelor către navigatori 1;
 • nerespectarea de către conducători a regulilor prevăzute în regulamentele de navigaţie 1.

În scopul ridicării gradului de siguranţă, prin Avizul către navigatori nr. 54.859 din 03.06.2021 s-a instituit obligativitatea inscripţionării pe ambarcaţiuni a numărului maxim de persoane admis la bord, astfel încât şi turiştii să poată constata în mod direct depăşirea capacităţii de încărcare şi să poată refuza ambarcarea.

Pe lângă aceste activităţi efectuate numai de către organele de căpitănie, în prezent se desfăşoară la nivel naţional Acţiunea Safe Waters (Ape sigure) în cadrul căreia sunt controlate activităţile de transport şi agrement ale turiştilor pe Dunăre şi pe litoral. În acest sens se efectuează controlale în cooperare cu organele de Poliţie şi cu cele ale Poliţiei de frontieră.

Pe căile navigabile din zona deltei sunt asigurate condițiile de siguranță pentru transportul turiștilor și pasagerilor.

O situație aparte o reprezintă navigația ambarcațiunilor de viteză în interiorul deltei, unde competența de control este a ARBDD.

Se propune intensificarea acțiunilor de control, în acțiuni comune.

O altă problemă care presupune o abordare interinstituțională o reprezintă utilizarea de către turiști a plajelor neautorizate de la Sulina și Sf. Gheorghe și pericolul de înec, în special în zona de vărsare a Dunării în mare la Sf. Gheorghe, pe fondul lipsei serviciului Salvamar.

Datorită regimului de rezervație, în zona acestor plaje nu este permisă desfășurarea activităților de agrement nautic cu ski-jet, banane tractate, parapante, etc. Din acest punct de vedere riscul accidentărilor turiștilor este eliminat.

Căpitănia Zonală Tulcea va desfășura în continuare, atât în cooperare cu celelalte instituții cât și în nume propriu acțiuni de control vizând deplasarea în siguranţă pe apă.

Căpitănia Zonală Tulcea este structură teritorială fără personalitate juridică, în subordinea Autorității Navale Române.

Căpitănia Zonală Tulcea are în subordine următoarele entităţi:

 • Căpitănia Portului Tulcea,
 • Căpitănia Portului Sulina,
 • Oficiul de Căpitănie Mahmudia,
 • Oficiul de Căpitănie Isaccea,
 • Oficiul de Căpitănie Jurilovca,
 • Punctul de lucru Uzlina și
 • Punctul de lucru Sfîntu Gheorghe.

Principalele atribuții ale Căpităniei Zonale Tulcea :

 • efectuează supravegherea navigației și managementul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești, în zona de jurisdicție;
 • efectuează inpecția și controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora în apele naționale navigabile, în raza de jurisdicție, privind respectarea prevederilor legale în domeniu și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;
 • efectuează înmatricularea navelor care arborează pavilion român și ține evidența navelor aflate în construcție, în zona de jurisdicție;
 • cercetează, în limita competențelor legale, evenimentele și accidentele de navigație;
 • sancționează contravențional persoanele care încalcă prevederile legale privind navigația și poluarea apelor naționale de către nave, dacă faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni;
 • efectuează cercetarea penală, prin persoanele desemnate, privind anumite categorii de infracțiuni la regimul transporturilor navale.

DDN

foto: Hoinar prin Deltă

Lasă un răspuns