Politică/Administrație

De azi știuca intră în prohibiție?!


Dacă ar fi să facem abstracție de titlul Ordinului de prohibiție care se referă numai la anul 2021, atunci știuca ar urma să intre în prohibiție începând de azi, până pe data de 15 martie, iar șalăul și bibanul între 20 martie și 7 iunie.

Autoritățile nu știu cum se aplică ordinul de prohibiție. În stilul caracteristic ordinul anual conține o serie de ambiguități juridice, o amestecătură de prevederi aruncate prin articole fără nicio noimă, încâlcite și eliptice care nu de puține ori dau naștere la abuzuri din partea organelor care sunt chemate să le aplice. Este de „tradiție” să nu se aplice principiul legii speciale în Delta Dunării, poate doar urechistic, este în normalitatea lucrurilor să nu se cunoască nici până azi întinderea temporală a ordinului de prohibiție. Cele câteva prevederi care acționează și în anul următor – după înțelepciunea unora, ar trebui să fie lovite de nulitate relativă sau absolută, cel puțin dacă rămânem în textul titlului.

Specialiștii care construiesc managementul piscicol nu sunt în stare să furnizeze o explicație logică, coerentă, a întinderii acestui ordin.

Indiferent cum am privi lucrurile o serie de interdicții cu privire la pescuit nu se mai aplică în anul 2022, cel puțin până la apariția noului ordin, dar iată câteva cu referire la Delta Dunării:

Art.4

    b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8 + 900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;

    c) lacul Gâsca din Complexul Somova–Parcheş, tot timpul anului;

    d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;

    oo) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;

Art. 10

    (7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim–Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

    (10) În perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este interzis pescuitul comercial cu pripoane, cu excepţia pescarilor autorizaţi care au arondată ca zonă de pescuit comercial doar braţele Dunării, tot timpul anului 2021.

După cum ușor se poate observa, sintagma tot timpul anului limitează indubitabil aplicabilitatea acestor restricții la anul 2021 – pentru cele care nu se regăsesc în alte acte normative, deci acum se poate pescui cu setca pe Lacul Razelm, etc.

Ovidiu Ghionu


Lasă un răspuns