Politică/Administrație

Delta Dunării. Persoanele juridice nu achită tarife de acces pentru ambarcațiuni

Comunicat de presă, A.R.B.D.D.

Propunere de Proiect de ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, privind aprobarea nomenclatorului și cuantumul tarifelor pentru serviciile specifice desfășurate
în perimetrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice


Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” a propus proiectul de ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, privind aprobarea nomenclatorului și cuantumul tarifelor pentru serviciile specifice desfășurate în perimetrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, prin care se actualizează tarifele prevăzute în Ordinul ministrului mediului nr.610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” tarife ce nu au fost modificate din anul 2009.


Menționăm că tarifele prevăzute la poziţiile 18, 19, 20 și 21, respectiv pentru Permis de acces în Rezervatie pentru turiști, Permis de acces pentru nave și ambarcațiuni, Permis ambarcațiuni electrice/ambarcatiuni nepropulsate, Permis de acces pentru autovehicule nu se aplică pentru: persoanele fizice care au domiciliul sau reședința în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe (localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei), copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluția din decembrie 1989, persoanele cu handicap, precum și însoțitorii acestora.


De asemenea, menționăm că persoanele juridice ce desfășoară activități economice în baza actelor de reglementare emise de către ARBDD, nu achită tarifele de acces pentru nave și ambarcațiuni, ci doar tariful aferent actului de reglementare obținut, respectiv permis de desfășurare activitate, sau autorizație de mediu, după caz.


Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propunerea de proiect se poate accesa de publicul interesat pe site-ul oficial al ARBDD, la link-ul https://ddbra.ro/transparenta-decizionala/, urmând să fie discutat la începutul lunii noiembrie, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ al Administraţiei Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.


Proiectul va intra în vigoare într-o formă finală stabilită prin Ordin al ministrului. Tarifele de acces pentru turiști trebuie să fie în concordanță cu valoarea inestimabilă,
unicitatea și importanța Rezervației Biosferei Delta Dunării, iar sumele încasate vor fi utilizate pentru conservarea biodiversității Rezervației.

O.G.

Lasă un răspuns