Politică/Administrație

Gospodăria țărănească are identitate legală

Legea care înființează Cooperativele agricole a fost modificată în parlament prin adăugarea unui număr de trei anexe care definesc gospodăria țărănească, atestatul de gospodărie țărănească precum și carnetul de comercializare.

Pentru a beneficia de pârghiile economice prin care pot valorifica bunurile produse în gospodărie, proprietarii trebuie să se afilieze unei Cooperative agricole, iar acesta din urmă, constituită ca persoană juridică, eliberează atestatul și carnetul prin care se pot comercializa aceste bunuri.

După 18 ani de la apariția legii cooperației agricole, respectiv din anul 2004, s-a definit conceptul de gospodărie țărănească. Aceasta este o exploatație agricolă mixtă de culturi și creșterea animalelor, pe persoană fizică, și are următoarele dimensiuni maxime:

A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice și medicinale:
(i) până la 50 ha pentru zona de câmpie;
(ii) până la 20 ha, pentru zona de deal;
b) pajiști naturale cultivate și culturi furajere pentru zona de
munte până la 25 ha;
c) legume până la 2 ha;
d) plantații de pomi și pepiniere până la 5 ha;
e) căpșunerii, arbuști fructiferi până la 1 ha;
f) plantații de vii nobile, pepiniere și hamei până la 5 ha;
g) sere și solare până la 0,5 ha.

B. Pentru sectorul zootehnic:
a) vaci de lapte sau bubaline până la 15 capete;
b) taurine la îngrășat până la 50 de capete;
c) oi sau capre până la 300 de capete;
d) cai de rasă până la 15 capete;
e) porci până la 100 de capete;
f) alte specii de animale până la 100 de capete;
g) găini ouătoare până la 2.000 de capete;
h) păsări pentru carne până la 5.000 de capete;
i) alte specii de păsări până la 1.000 de capete;
j) apicultură până la 50 de familii;
k) struți până la 15 capete;
l) iepuri până la 500 de capete;
m) animale de blană până la 100 de capete.
C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea puietului de pește
până la 10 ha;
b) bazine amenajate pentru producerea peștelui de consum
până la 20 ha;
c) păstrăvării până la 1 ha.

Potrivit noilor modificări, „Animalele vii și produsele de origine animală de la acestea se comercializează numai către centrele de sacrificare, prelucrare, procesare, conservare, sortare, marcare și ambalare ale cooperativei agricole, în baza carnetului de comercializare”. În fapt, acest articol stabilește interdicția de a mai vinde direct către beneficiari produse tradiționale obținute de la animalele din gospodăria țărănească deoarece se naște obligația de a vinde numai către centrele respective ale cooperativei agricole. Practic, respectivele produse se vând către cooperativa agricolă care, la rândul ei, le comercializează mai departe, direct pe piață sau pe lanțuri specializate.

Ovidiu Ghionu

Lasă un răspuns