Politică/Administrație

Guvernul pregătește un cod în domeniul urbanismului, construcțiilor și amenajării teritoriului

Pentru Delta Dunării, Litoralul Mării Negre și alte zone cu statut special vor fi reglementări distincte, funcție de specificul fiecăreia.

În primă instanță, au fost aprobate tezele prealabile, formulate de către comisia desemnată în acest sens.

Documentul conține principiile care guvernează amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile, o viziune nouă asupra acestui domeniu esențial pentru dezvoltarea economiei naționale, dar și pentru modul în care va fi privită activitatea de construcții, începând cu obținerea autorizațiilor necesare, definirea rolului și răspunderii celor implicați, astfel încât să se fluidizeze managementul prin creșterea obiectivității, întărirea controlului și facilitarea utilizării instrumentelor electronice: „Sistemul de avizare trebuie regândit și înlocuit cu un aviz integrat eliberat, utilizând pe cât posibil și mijloace de e-guvernare.”

Printre punctele slabe identificate de Comisie se numără slaba pregătire a funcționarilor din domeniu, lacune în actul de control, insuficiența specialiștilor calificați, inexistența unei legislații flexibile pentru proiectele de investiții, lipsa legislației care să oblige la executarea lucrărilor cu mână de lucru calificată. De asemenea, se precizează riscul major cu privire la cheltuirea banilor pentru investițiile publice, începând chiar din faza de proiectare și până la finalizarea lucrărilor. Referitor la acest ultim aspect, legislația actuală prevede un procent de profit de maxim 5% pentru executant, indiferent de valoarea investiției. Pentru investițiile mici acest procent este de multe ori insuficient, iar cheltuielile se măresc artificial fiind ascunse prin diferite devize sau declarându-se salarii mari care în realitate nu se plătesc niciodată.

Documentul va modifica aproape șaptezeci de acte normative urmând a fi structurat în părți, titluri, capitole și secțiuni, și va cuprinde două cărți, prima se va intitula „Despre amenajarea teritoriului și urbanism”, iar ce  de-a doua „Despre construcții”.

Reglementările cu privire la Delta Dunării se vor regăsi în Cartea I, Partea a III-a, Titlul VI, urmate de cele despre litoral, la Titlul VII.

Ovidiu Ghionu

Lasă un răspuns