Incendierea stufului este benefică în opinia A.R.B.D.D.

Printr-un comunicat de presă ARBDD avertizează cetățenii Deltei Dunării asupra riscurilor arderilor necontrolate a stufului.

Printre altele se apreciază că arderea stufului reprezintă o metodă tradițională de regenerare a resursei acvatice. Deci, se poate da foc, dar controlat, cu aprobare.

Iată comunicatul:

„Incendierea necontrolată a vegetației, impact major asupra biodiversității și a bunurilor comunităților locale!!!
Administrația Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” face apel către cetățeni, către locuitorii Deltei, care au trăit de secole în comuniune cu natura, să se gândească la consecințe atunci când intenționează să incendieze miriștile, stuful, vegetația ierboasă, în mod necontrolat.
Incendierea vegetației se practică de foarte mult timp în Delta Dunării ca metodă tradițională de regenerare a resursei stuficole, dar și a resursei acvatice, prin eliminarea resturilor vegetale, respectiv prin asigurarea beneficiilor pentru  hrănire și reproducere. Însă, atunci când este făcută în mod necontrolat are un impact extrem de grav asupra biodiversității.
Nu în ultimul rând, astfel de acțiuni iresponsabile pot aduce prejudicii și comunităților locale, atunci când focul necontrolat ajunge la gospodăriile oamenilor.
Din acest motiv, astfel de acțiuni se fac numai cu acceptul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și cu informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
Reamintimcă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, este strict interzisă.


Sancțiunile pentru asemenea fapte se pedepsesc cu amendă contravențională sau închisoare, în funcție de împrejurările în care a fost săvârșită fapta:
ART. 96
(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:
9. obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
ART. 98
(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice asemenea, persoanele surprinse în inițierea unor astfel de acțiuni de incendiere, vor fi obligate să suporte toate cheltuielile pentru eventualele pagube provocate de incendiu.”

G.D.

Lasă un răspuns