Încep înscrierile pentru concursurile la Poliția de Frontieră

Primul pas spre viitor începe cu noi. Hai în echipa noastră!

Poliţia de Frontieră Română informează absolvenţii  cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că în luna februarie încep înscrierile la concursurile de admitere organizate de Ministerul Afacerilor Interne la nivelul mai multor instituţii de învăţământ postliceale din subordine, pentru sesiunea 2021.

Astfel, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, instituţie de învăţământ care pregăteşte agenţi de poliţie de frontieră,  pune la dispoziţie un număr de 220 locuri pentru viitorii poliţişti de frontieră (200 P.F.R, 10 I.G.I., 10 D.G.P.).

Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar:

 1. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul/reședința înscris(ă) în cartea de identitate a candidatului, astfel:
 • de către structura de resurse umane din cadrul Gărzii de Coastă (Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3), pentru candidații care au domiciliul/reședința pe raza județului Constanța;
 • de către Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea (Tulcea, str. Isaccei nr. 103), pentru candidații care au domiciliul/reședința pe raza județului Tulcea;

Perioada de depunere a cererilor de înscriere este 15-28 februarie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă/duminică, în intervalul orar 08°°- 16°°, iar depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se realizează până la data de 10.03.2021.

 1. Evaluarea psihologică a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al M.A.I., detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util.
 2. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 18 -24 martie 2021 la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București – pentru candidații din județele Constanța și Tulcea.

Informaţii despre traseul aplicativ pentru specializările poliție, poliție de frontieră și jandarmerie pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se regăsesc pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

4.Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 27.03.2021, în municipiul Constanța, la o locație care va fi stabilită ulterior și comunicată în timp util. Subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unitățile de învățământ din cadrul M.A.I.

5.După stabilirea listelor cu candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, candidații care urmează să susțină examinarea medicală. Aceasta va avea loc în perioada 29 martie- 16 aprilie 2021.

 1. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unității de învățământ a P.F.R., Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, până la data de 17 aprilie 2021.

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul  Poliţiei de Frontieră Române – https://www.politiadefrontiera.ro sectiunea Despre noi/Instituții de învățământ, pe site-ul  Gărzii de Coastă – https://www.politiadefrontiera.ro/ro/garda-de-coasta, secțiunea Carieră  şi pe cel al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/.

De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate sau la sediul Gărzii de Coastă, Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul Serviciului Resurse Umane, Aleea Zmeurei nr. 3, Constanța, telefon 0241/641188, interior 26063 și 26081, respectiv la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, str. Isaccei nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534180 sau 0240/534191, interior 26190 și 26191.

INFORMATII DE BACKGROUND

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

 • Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.

Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.

 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat.

 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Precum și următoarele criteriile specifice:

 • Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.

 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ, precizează comunicatul gărzii de Coastă.

G.D.

 

Lasă un răspuns