Politică/Administrație

La două luni de la începerea școlii s-a aprobat calendarul pentru anul școlar 2021-2022

Extras din Ordinul de Ministru nr. 5.549/05.11.2021

Art. 1. — (1) Anul școlar 2021—2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021—2022 încep la data de 13 septembrie 2021.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;
c) pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.
Art. 2. — Anul școlar 2021—2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I, din data de 13 septembrie 2021 și până în data de 14 ianuarie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:
Cursuri — luni, 13 septembrie 2021 — vineri, 22 octombrie 2021
Vacanță — sâmbătă, 23 octombrie — duminică, 7 noiembrie 2021
Cursuri — luni, 8 noiembrie 2021 — joi, 23 decembrie 2021
Vacanță de iarnă — vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 2 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar
Cursuri — luni, 3 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar
Semestrul al II-lea, din data de 17 ianuarie 2022 și până în data de 10 iunie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:
Cursuri — luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022
Vacanță de primăvară — vineri, 15 aprilie 2022 — duminică, 1 mai 2022
Cursuri — luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022
Vacanță de vară — sâmbătă, 11 iunie 2022 — data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022—2023.
Art. 3. — În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Art. 4. — În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.
Art. 5. — Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.

DDN

foto: Suceava live

Lasă un răspuns