În prim-plan

Legea prevenirii mai ponderează excesul de zel


Mult așteptata lege a prevenirii a fost votată de parlament în ultimele zile ale anului trecut. Menită să descongestioneze în special mediul de afaceri prin schimbarea paradigmei controlului, în sensul introducerii obligativității avertismentului pentru anumite contravenții, legea impune instituțiilor constatatoare să adopte și o conduită de consiliere. Acestea, până în luna aprilie, vor trebui să emită proceduri de îndrumare și control, materiale documentare și ghiduri cu privire la drepturile și obligațiile părților implicate, indicarea faptelor contravenționale pentru care există competențe de sancționare.

Toate autoritățile și instituțiile publice cu atribuțiuni de control vor publica pe site-urile lor spețele care au o frecvență ridicată precum și soluțiile de îndrumare care se referă la pașii de urmat pentru corijarea unei erori în vederea reintrării în legalitate. Un astfel de portal centralizat va fi realizat de către ministerul de resort, pentru componenta IMM, în termen de 6 luni, începând cu luna februarie.

În desfășurarea acțiunii de control, pentru contravențiile vizate, inspectorii vor aplica sancțiunea avertismentului, în primă fază, alături de un plan de remediere. Acesta nu va mai acționa dacă pe timpul controlului se vor corija aspectele semnalate. Pentru recidiva asupra aceleiași contravenții, în termen de trei ani, se va proceda la aplicarea directă a sancțiunii asociate faptei respective, fără a mai parcurge etapa de  avertisment.

Cel mai probabil, până la finele lunii februarie, instituțiile vizate vor  stabili contavențiile pentru care se va proceda la aplicarea avertismentului, ca primă măsură, urmând ca lista acestora, împreună cu noul model al procesului verbal de sancționare și planul de remediere, să fie aprobate printr-o hotărâre de Guvern. Cei care speră la ”iertare” sau la căpătuială s-ar putea să aibă surprize dacă nu vor regăsi pe listă, de exemplu, evaziunea fiscală, pentru care amenda este de 100.000 lei.

 

 


Lasă un răspuns