Politică/Administrație

Măsuri pentru despăgubirea agricultorilor în caz de calamitate

Astăzi au fost publicate noile măsuri propuse de ministrul agriculturii, Petre Daia, pentru fluidizarea procesului de despăgubire al agricultorilor ce au avut de suferit urmare a calamităților generate de seceta prelungită.

Invocându-se întârzieri birocratice în procesul de evaluare, regulamentul de constatare a calamităților a fost modificat permițând continuarea lucrărilor fără întreruperi generate de activitatea comisiei respective. În felul acesta se respectă calendarul agricol și procesele tehnologice necesare înființării unei noi culturi.

Practic, până la deplasarea comisiei în teren, agricultorii pot înființa noi culturi dacă prezervă o suprafață de minim 5% din blocul fizic afectat, pentru a fi folosită ca probă în procesul de despăgubire.

„Suprafețele de terenuri cu destinație agricolă ocupate cu culturile agricole înființate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări conform prevederilor art. 15, pot fi recoltate sau reînsămânțate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
(54) În aplicarea prevederilor alin. (53), producătorii agricoli au obligația identificării culturii afectate, a blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente fiecărei culturi și menținerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânțate, în suprafață de minimum 5% din suprafața blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziția Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor în vederea completării procesului-verbal de constatare.””

Ovidiu Ghionu

Lasă un răspuns