Modificări legislative în domeniul pescuitului

ANPA nu mai avea dreptul să concesioneze sau să închirieze suprafețe din fondul piscicol.

La numai câteva luni după aprobarea prin lege Ordonanței de Urgență nr. 85/2018, în baza sesizării Președintelui, C.C.R. a declarat neconstituțională legea de aprobare a acestei ordonanțe, fără a se pronunța, însă, și pentru ordonanța în sine, prevederile acesteia rămânând în vigoare.

Pe 3 martie, Parlamentul a adoptat cu 307 de voturi pentru, zero abțineri și niciunul împotrivă, legea de respingere a O.U.G. nr.85/2018. Astfel, după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, în măsura în care nu va fi atacată la C.C.R., prevederile acestei ordonanțe încetează și se revine la dispozițiile O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Relativ la acesta din urmă, trebuie spus că lipsesc definiții și texte importante cu privire la angajamentele României privind politica națională de pescuit.

Interpretarea acestor modificări importante trebuie să fie în sensul principiului conform căruia legea acționează pentru viitor. Drept urmare, ce s-a făcut e bun făcut, inclusiv cu privire la concesionarea fondului piscicol, iar contractele existente rămân în vigoare până la ajungerea la termen sau reziliere. Mulți pescari amatori au sesizat administrarea deficitară a zonelor de pescuit de către AJVPS-uri, cel puțin prin faptul că nu se justifică taxele încasate pentru pescuit deși o altă lege dispune că permisul de pescuit este gratuit.

Nici în Delta Dunării lucrurile nu stau mai bine, deși încă din anul 2011 administratorul resursei piscicole este A.R.B.D.D., structură din subordinea Ministerului Mediul Apelor și Pădurilor, falimentara gestiune a resursei piscicole a avut ca rezultat diminuarea constantă a populațiilor de pește. Într-o încercare golănească de derobare a răspunderii, de aruncare a pisicii, pentru a satisface interesele din zona pescuitului comercial, anul acesta pescarii amatori au fost umiliți și discriminați interzicându-li-se reținerea speciilor de pește bun, respectiv crap, somn, șalău și știucă.

În ceea ce privește pescuitul amator pe teritoriul național, fără a afecta pescuitul de pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, reglementat prin acte normative speciale, până la noi modificări, se revine la textele din OUG, 23/2008, cu precizarea că permisele de pescuit recreativ/sportiv emise deja își vor păstra valabilitatea:

ART. 23
(1) Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se vor stabili condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Pescuitul recreativ/sportiv se exercită în amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare, în condiţiile şi pe baza regulilor stabilite de proprietarul sau de administratorul acestora.
ART. 24
În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de interese între activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit sportiv, se stabilesc condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele maritime şi continentale astfel:
a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;
b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;
d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
f) în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 bucăţi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon.
ART. 25
(1) La libera lor iniţiativă, pescarii se pot constitui în asociaţii de pescari sportivi, pe anumite zone de pescuit, cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi de reprezentare a acestora.
(2) Asociaţiile de pescari sportivi pot stabili ca regulă practicarea pescuitului recreativ/sportiv cu eliberarea capturilor, în zona lor de competenţă.

Ovidiu Ghionu

2 comentarii la „Modificări legislative în domeniul pescuitului

Lasă un răspuns