În prim-plan

MUZEELE ÎNCHISE ÎN ZILELE DE SĂRBĂTOARE LEGALĂ!

Greva japoneză continuă în muzee și biblioteci

Comunicat de presă Federația Sindicală CULTURMEDIA
Ne-am săturat să fim „sacrificații de serviciu” din sectorul bugetar!

Federația Națională Sindicală CULTURMEDIA afiliată Confederaţiei Naţionale Sindicale CARTEL ALFA protestează vehement față de POLITICA CONTINUĂ DE
DESCONSIDERARE ȘI UMILIRE A SALARIAȚILOR DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE MUZEE ȘI BIBLIOTECI A ACTUALULULUI GUVERN și decide continuarea protestelor!
Întrucât nu au primit niciun răspuns la revendicările formulate în ultimele luni, promisiunile de creșteri salariale nefiind onorate, membrii Federației Naționale Sindicale CULTURMEDIA au decis, în cadrul formelor de protest, să respecte cu strictețe prevederile Codului Muncii și să nu mai răspundă solicitărilor autorităților centrale și locale de a lucra în zilele de sărbătoare legală și după orele de program, sacrificându-și astfel viața personală și viața de familie. Orice presiune sau forțare a angajaților de a presta activități profesionale în zilele de sărbătoare legală sau după orele de program, exercitată sub orice formă va fi considerată un abuz și se vor utiliza mijloacele legale de sesizare a autorităților competente în vederea sancționării acestuia.
Federaţia Sindicală CULTURMEDIA atrage atenţia asupra respectării cu strictețe de către muzee și biblioteci a zilelor de sărbătoare legală, zile declarate libere în conformitate cu prevederile art. 139, 140, 141 din Codul Muncii.

Federația Sindicală Națională CULTURMEDIA solicită în continuare măsuri de urgență pentru:

  1. Remedierea discriminării morale și salariale generate de OUG 128/2023 și egalizarea, de urgență, în plată a funcțiilor similare din sistemul muzeelor și bibliotecilor publice;
  2. Alocarea unui buget de 0.9 din PIB sectorului cultural cu o justă repartizare către instituțiile muzeale și biblioteci;
  3. Remedierea anomaliilor actuale din sistemul de salarizare a personalului din instituțiile culturale – egalizarea cu instituțiile de spectacol;
  4. Indexarea anuală a salariilor personalului plătit din fonduri publice din instițuțiile de cultură, cu rata inflaţiei, pentru păstrarea puterii de cumpărare a lucrătorilor;
  5. Plata suplimentară a personalului din unităţile/instituţiile de cultură implicat în activitățile generatoare de venituri la bugetul de stat (cercetări arheologice preventive, alte activități generatoare de venituri proprii) precum și a personalului din echipele de proiecte finanţate din fonduri europene;
  6. Plata orelor suplimentare efectuate de personalul din muzeele și bibliotecile publice și compensații financiare pentru personalul care își sacrifică viața de familie lucrând permanent sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală;
  7. Respectarea, consultarea și implicarea partenerilor legali de dialog social în activitatea de legiferare care este de natură să producă efecte în domeniu;
  8. Contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate pentru instituțiile muzeale publice și pentru bibliotecile publice;
  9. Deblocarea posturilor vacante și suplimentarea schemelor de funcții la instituțiile muzeale care nu își pot desfășura corespunzător activitatea din cauza deficitului cronic de personal. Semnează Biroul Executiv

Lasă un răspuns