Turism

Noi meserii autorizate în turism


Prin ordin de ministru, Clasificarea ocupațiilor din România a fost completată cu noi clase de meserii menite să reglementeze piața muncii prin legalizarea unor ocupații care, în mod practic, se regăseau în piață dar angajații respectivi erau încadrați pe posturi conexe, după voia și interpretarea angajatorului.

Iată toate modificările, așa cum apar în ordin:

91 Menajere şi personal de serviciu

911 Menajere şi personal de serviciu la hoteluri şi birouri

9111 Menajere

911101 menajeră

 

9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii

911201 femeie de serviciu

911202 îngrijitor spaţii hoteliere

911203 lucrător room-service hotel

 

912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine, geamuri, rufe etc.

9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat

912101 călcătoreasă lenjerie

912102 curăţătoreasă lenjerie

912103 spălătoreasă lenjerie

912104 spălător covoare înnodate

 

9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule

912201 spălător vehicule

 

9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri

912301 spălător vitrine şi geamuri

 

9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie

 

92 Muncitori în agricultură, silvicultură şi pescuit

921 Muncitori în agricultură, silvicultură şi pescuit

9211 Muncitori în culturi vegetale

9212 Muncitori în creşterea animalelor

921201 îngrijitor animale

 

9213 Muncitori în ferme mixte

921301 muncitor manipulare şi pregătire furaje

921302 muncitor necalificat în agricultură

921303 văcar

 

9214 Muncitori în grădinărit şi horticultură

9215 Muncitori forestieri

921501 îngrijitor pomi

921502 muncitor necalificat în silvicultură

921503 tăietor manual lemn de foc

 

9216 Muncitori în pescuit şi culturi acvatice

921601 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare

921602 muncitor piscicol

 

93 Muncitori în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi

931 Muncitori în industria extractivă şi construcţii

9311 Muncitori în industria extractivă şi exploatările în carieră

931101 muncitor necalificat în mine şi cariere

931102 împingător vagoneţi

 

9312 Muncitori în lucrări publice

931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)

931202 îngrijitor spaţii verzi

931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje

931204 săpător manual

 

9313 Muncitori în construcţia de clădiri

931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet

931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii

932 Muncitori în industria prelucrătoare

 

9321 Ambalatori

932101 ambalator manual

 

9329 Muncitori în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

932901 îmbuteliator fluide sub presiune

932902 marcator piese

932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule

932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide

932905 muncitor necalificat în industria confecţiilor

932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

932907 lucrător sortator deşeuri reciclabile

932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat

932909 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului

932910 umplutor sifoane

932911 muncitor necalificat în metalurgie

932912 operator umplere recipiente GPL

 

933 Muncitori în transporturi şi depozitarea mărfurilor

9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale

933101 cărăuş

 

9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală

 

9333 Manipulanţi de marfă

933301 încărcător-descărcător

933302 legător de sarcină

933303 manipulant mărfuri

933304 operator transport şi distribuire butelii de GPL

933305 muncitor spălare şi curăţare cisterne

933306 muncitor în serviciile de trafic aerian

 

9334 Manipulanţi de mărfuri la raft

 

94 Ajutori de bucătari

941 Ajutori de bucătari

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip “fast food”

941101 ajutor bucătar

 

9412 Ajutori în bucătărie

941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)

 

95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie

951 Prestatori ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţi

9510 Prestatori ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţi

951001 lustragiu

951002 spălător geamuri şi parbrize

 

952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

952001 vânzător ambulant de produse nealimentare

952002 vânzător de ziare

 

96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători cu pregătire elementară

961 Muncitori în salubritate

9611 Muncitori în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile

961101 lucrător operativ pentru autocompactoare

 

9612 Sortatori de deşeuri

9613 Măturători şi asimilaţi

961301 lucrător pentru salubrizare căi publice

961302 lucrător pentru salubrizare spaţii verzi

961303 lucrător pentru salubrizare

961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

 

962 Alţi muncitori în ocupaţii cu pregătire elementară

9621 Curieri, comisionari şi hamali

962101 curier

962102 hamal

962103 comisioner

962104 distribuitor presă

 

9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale

962201 îngrijitor câini în adăposturi

962202 gropar

962203 incinerator

962204 prinzător câini

 

9623 Cititori de contoare şi încasatori

962301 cantaragiu

962302 casier încasator

962303 încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă

 

9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc

962401 vidanjor-curăţitor canale

962402 operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

 

9629 Muncitori cu pregătire elementară neclasificaţi în grupele de bază anterioare

962901 model (învăţământ)

962902 gonaci

962903 garderobier

962904 ucenic

962905 aprod

962906 controlor poartă

962907 paznic

962908 plasator

962909 portar

962910 supraveghetor muzeu

962911 supraveghetor noapte (învăţământ)

962912 supraveghetor săli spectacole

962913 supraveghetor hotel

 


Lasă un răspuns