Noi reguli pentru producătorii agricoli

Modificărle aduse legii care reglementează piața produselor agricole impun schimbarea modelului de etichetă pentru producătorii persoane fizice și persoane fizice autorizate. Eticheta produselor va cuprinde numele şi prenumele/denumirea producătorului, denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului precum și preţul de vânzare iar afișarea acesteia este obligatorie, împreună cu copia atestatului de producător și şi copia filei din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice. În caz contrar aceștia sunt pasibili de amendă care este cuprinsă între 100 și 500 de lei.

Producătorii sun obligați să obțină atestatul de producător, eliberat la cerere în cinci zile de către primăria respectivă, care este valabil 7 ani. Pe lângă cererea respectivă solicitantul va atașa un aviz, cu caracter consultativ, obținut de la una din asociațiile teritoriale cu activitate în agricultură, indiferent de forma de organizare( patronale/profesionale/ sindicale) iar în lipsa acestora avizul va fi obținut de la una din structurile teritoriale din subordinea ministerului agriculturii.

 

Lasă un răspuns