Politică/Administrație

Noile amenzi din Delta Dunării, o sfidare a bunului simț

Fundația La Porțile Deltei a trimis autorităților, inclusiv primului-ministru, o opinie prin care atrage atenția asupra derapajelor administrative generate de propunerile Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării prin care se actualizează cuantumul amenzilor din Delta Dunării.

Practic, cea mai mică amendă va fi de 5.000 de lei pentru persoanele fizice și se va aplica pentru refuzul de legitimare, lipsa permiselor de acces, păstrarea peștelui sub măsură, etc. În unele cazuri acestea au crescut și de 140 de ori, fără a se ține seama de pericolul social, salariul minim pe economie, rata inflației sau cursul leu-euro.

Nota de fundamentare, în sine, este un document al absurdului și superficialității. Click aici pentru descărcare. O impostură și o mârșăvie administrativă ce are menirea de a produce un stat în stat, și un instrument al justificării prigoanei și al certificării corupției și abuzurilor în zonă.

Iată textul, integral:

Stimați domni, 

Văzând draft-ul Hotărârii de Guvern prin care se propune actualizarea cuantumului amenzilor pe teritoriul RBDD, vă transmitem că ne declarăm în profund dezacord, și că apreciem cuantumul acestora ca fiind excesiv, nejustificat de o realitate de fapt și în totală opoziție cu principiul proporționalității dintre sancțiune și fapta – prin similitudine, dar și cu riscul asociat al încălcării unor norme aproape fără pericol social.

Majoritatea amenzilor pentru persoane fizice și juridice încep de la 5.000 de lei ceea ce este clar disproporționat, spre exemplu, cu nivelul salariului minim net din România, respectiv 1.524 lei. Exemplificăm cu textul dumneavoastră: „accesul persoanelor fizice şi juridice pe teritoriul Rezervaţiei fără acte de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau nerespectarea prevederilor acestora, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;”. În principiu, simpla omisiune de a procura un permis de intrare ca persoană fizică, deși pentru locuitorii orașului Tulcea și alți riverani este gratuit, se pedepsește cu o sancțiune a cărui cuantum este de trei ori mai mare față de salariul minim din această țară. Similar, restul cuantumului amenzilor sunt în totală disproporție cu realitatea și normele de conviețuire socială, fiind cu mult chiar și peste cuantumul amenzilor penale. Se poate ușor observa că o amendă de circulație pentru o faptă cu un risc mare de vătămare, respectiv „Exploatarea vehiculului ale cărui dispozitive de iluminare în faţă sînt echipate cu lămpi care nu corespund modelului prevăzut prin construcţie”, are praguri cuprinse între 1.000 și 1.250 lei. Putem continua cu zeci de exemple.

Prin Nota de fundamentare asociată acestui demers, pe care ați prezentat-o public, susțineți că vă raportați la, cităm: „…săvârșirea faptelor specifice Rezervației Biosferei „Delta Dunării” se sancționează raportat la Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.57/2007, fără a depăși cuantumul prevăzut de aceasta.” Referitor la acest aspect vă readucem aminte că ordonanța de mai sus se referă la zonele și ariile naturale strict protejate, și nu la toate zonele, iar amenzile sunt sub nivelul de 5.000 stabilit de dvs.

Conform atr. 17, „(1) Responsabilităţile de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special de protecţie şi conservare, revin:  Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „DeltaDunării” pentru Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

Conform Legii 82/1993 – Legea Rezervației (…), ARBDD administrează :   

„a) zone strict protejate, având regimul de conservare al rezervaţiilor ştiinţifice;           

 b) zone tampon, cu rol de protecţie a zonelor strict protejate şi în care sunt admise activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu planurile de management aprobate;

c) zone de dezvoltare durabilă, valorificabile economic prin practici tradiţionale sau tehnologiinoi, ecologic admise;

d) zone de reconstrucţie ecologică, în care se realizează numai măsuri de refacere a mediului deteriorat, devenind ulterior zone de dezvoltare durabilă sau zone strict protejate.”

Ori, extinderea cuantumului acestor amenzi la zonele de la litera „c” și „b” este total deplasată având în vedere faptul că în Delta Dunării trăiesc peste 12.000 de localnici, 20.000 de bovine, 5.000 de cabaline și se face agricultură cu substanțe interzise pe o suprafață de peste 60.000 de hectare, ca să nu mai amintim de exploatațiile forestiere cu utilaje poluante și tehnologii invazive sau poluarea motoarelor șalupelor sau marilor ambarcațiuni. Acestea sunt marile riscuri și nu lipsa unui simplu permis. Nu așa salvăm mediul.

De alt fel, din practica dumneavoastră, ați aplicat amenzi la nivel maxim pe OUG 57/2007 cu referire la: „m) neevacuarea de către persoanele juridice sau fizice a deşeurilor generate în urma activităţilor proprii în ariile naturale protejate, și  h) camparea pe suprafaţa ariilor naturale protejate în afara locurilor special amenajate, precum şi nerespectarea regulamentelor specifice locurilor de campare;”. Ambele au un nivel de sancțiune cuprins între 3.000 și 6.000 de lei.  Deci, există cadrul legal. Revenind la nota de fundamentare, susțineți că nu există un impact social sau economic, ori tocmai aici sunt cele mai mari riscuri. Cetățenii vor fi afectați – în lipsa unor asigurări ferme că vor beneficia de un tratament corect, mediul de afaceri de asemenea, iar printre agenții constatatori va crește riscul la excese și corupție. Echilibrul dintre faptă, consecință și sancțiune va fi alterat. Să nu uităm că și alte instituții aplică amenzi în temeiul legii 82/1993. Echilibrul social va fi rupt. Plângerile administrative și la instanțe vor crește exponențial. Nu acesta este calea.

Conform art. 13 din legea nr. 82/1993, „Cuantumul amenzilor se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.” În temeiul practicilor bunei guvernări și a legislației fiscale române prin termenul de actualizare se înțelege raportarea la rata inflației, la un pericol social identificat (de exemplu creșterea numărului accidentelor rutiere), la puterea de cumpărare (coșul zilnic), cursul leu-euro, etc, și nu la un alt cadru legislativ. Actualizare nu înseamnă comparare. Referitor la acesta din urmă, la data aprobării cuantumului amenzilor în vigoare, respectiv 28 iulie 2011, cursul euro – leu era 1=4,2445 și un nivel al salariului minim de 670 lei. Astăzi vorbim de un curs valutar de 4,9471 lei pentru un euro. În aceste condiții, văzând cele de mai sus, considerând o rată de inflație medie anuală între 3,14 și 6%, prin raportare la puterea de cumpărare și gradul de pericol social, apreciem că o creștere a cuantumurilor cu peste 300%, și nu 1300 % cum ați propus, este total nejustificată, inadecvată, care rupe un echilibru social și alterează principiile administrației publice, dar și contractul social. 

Repercusiunile unui asemenea act sunt ușor de anticipat, atât în plan administrativ, cât și social sau economic, iar fundamentarea, prin compararea cu un act normativ care face trimitere numai la zonele strict protejate este inacceptabilă, atât din punct de vedere al logicii și realității cât și socio-uman.

În încheiere, vă rugăm să regândiți acest draft și să așezați pe alte principii aceste cuantumuri.

De asemenea, chiar dacă ați lăsat în consultare publică actul normativ, vă rugăm să înțelegeți că foarte puțini cetățeni au timpul și disponibilitatea de a trimite opinii. Asta nu înseamnă că sunt de acord cu ce ați prezentat. Vă rugăm să consultați grupurile tematice și rețelele de socializare cu privire la acesta. Un bun barometru ar fi postarea pe pagina de Facebook a ARBDD a acestui draft pentru o consultare largă și pertinentă. Cartea Albă a Guvernanţei Europene explică Principiul bunei guvernări: „guvernarea trebuie să îndeplinească opt caracteristici majore – să fie participativă, măsurabilă, transparentă, responsabilă, efectivă şi eficientă, echitabilă şi în acord cu normele legale;”.

Upgrade, 28 iunie. S-a transmis pe pagina de Facebook a ARBDD următorul text: Actualizare nu înseamnă comparare, ci aducerea la zi cu rata inflației sau alte repere: coșul zilnic, salariul mediu, etc. Pericolul social s-a stabilit deja în momentul legii, de aici și diferențele de cuantumuri. Acestea trebuie ACTUALIZATE și nu EGALIZATE după un act normativ care se referă doar la zonele strict protejate, nu și la celelalte. ( Ovidiu Ghionu )

Fundația „La Porțile Deltei”

Lasă un răspuns