În prim-plan

Noile amenzi în Delta Dunării. Integral

Azi a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern care aprobă noile amenzi ce acționează pe teritoriul R.B.D.D. Aceasta va intra în vigoare pe data de de 4 noiembrie 2022.

Printr-un comunicat de presă al A.R.B.D.D., guvernatorul Marinov Gabriel-Teodosie precizează: „Mărirea cuantumului amenzilor îi afectează doar pe cei care nu înțeleg să respecte prevederile legale instituite pentru protejarea patrimoniului natural care ne-a fost încredințat spre ocrotire. Vizitatorii și locuitorii Rezervației care respectă natura și cadrul legal stabilit pentru protejarea ei, nu vor fi puși niciodată în situația de a suporta astfel de sancțiuni.”

Potrivit legii 82/1993 și HG 1.194/2022, iată sancțiunile care îi așteaptă pe localnici și pe turiști, în noul cuantum, pe punctele specificate în lege :

a)cele de la pct. 3, 4, 41 și 42, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: de la 35 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 50 lei la 150 lei pentru persoane juridice;

3. intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport navale ori rutiere în locurile de cuibărit, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibărit, precum și recoltarea ori distrugerea ouălor păsărilor sălbatice;

4. intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere neautorizate în zonele strict protejate;

41. neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare;

42. accesul persoanelor fizice și juridice pe teritoriul rezervației fără acte de reglementare emise de Administrația Rezervației sau nerespectarea prevederilor acestora;

b) cele de la pct. 8-10, 25-27 și 40, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: de la 70 lei la 200 lei pentru persoane fizice şi de la 100 lei la 250 lei pentru persoane juridice;

8. debarcarea pasagerilor sau turiștilor la mal natural, cu excepția cazurilor de forță majoră, care vor fi anunțate Administrației Rezervației;

9. camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare;

10. fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației ori cu încălcarea prevederilor acestora;

25. pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

26. pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibiție;

27. pescuitul familial fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

40. practicarea sporturilor nautice pe canalele și lacurile din perimetrul rezervației;

c) cele de la pct. 11-13, 15-17 și 35, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: 130 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 170 lei la 500 lei pentru persoane juridice;

11. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibărit sau de adăpost ale păsărilor ori ale altor animale sălbatice, semnalizate în mod corespunzător;

12. organizarea focurilor de artificii fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

13. pășunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o perioadă de un an sau pe mai mulți ani;

15. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fânului, a vegetației ierboase și a altor resturi vegetale din zonele aparținând patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea condițiilor acestora, cu excepția recoltării stufului, papurii și a fânului pentru necesitățile populației locale;

16. exploatarea vegetației lemnoase din zonele aparținând patrimoniului natural al rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

17. recoltarea, în scopul comercializării, a fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale și a unor organisme acvatice, altele decât peștii, din zonele care aparțin patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

35. refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a personalului Administrației Rezervației, și de a prezenta documentele solicitate;

d) cele de la pct. 5-7, 18, 19 și 36, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: de la 250 lei la 700 lei pentru persoane fizice şi de la 320 lei la 1.000 lei pentru persoane juridice;

5. accesul și circulația cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației ori cu încălcarea prevederilor acestora, cu excepția ambarcațiunilor ușoare aparținând populației locale și rudelor de gradul I ale acesteia și folosite în scopuri personale;

6. nerespectarea regulilor de navigație și circulație pe teritoriul rezervației;

7. survolarea teritoriului rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

18. tăierea sau deteriorarea arborilor declarați monumente ale naturii ori din zone strict protejate;

19. recoltarea speciilor de plante și animale protejate sau declarate monumente ale naturii;

36. folosirea ambarcațiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare;

e) cele de la pct. 14, 20, 21 și 37, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: de la 420 lei la 1.260 lei pentru persoane fizice şi de la 700 lei la 1.800 lei pentru persoane juridice;

14. pășunatul în zonele strict protejate și în zonele de reconstrucție ecologică;

20. însoțirea turmelor și cirezilor, pe teritoriul rezervației, de către câini fără jujeu, nevaccinați, nedehelmintizați și în număr mai mare de unul pentru fiecare turmă sau cireadă;

21. abandonarea, lăsarea în libertate, nesupravegherea animalelor de companie pe teritoriul rezervației;

37. introducerea speciilor de plante și animale alohtone fără autorizare;

f) cele de la pct. 22, 23, 43 și 44, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: de la 700 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.500 lei la 4.000 lei pentru persoane juridice;

22. pescuitul comercial în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

23. pescuitul comercial cu traulere în interiorul zonei maritime de coastă, delimitată de izobata de 20 m;

43. pescuitul cu unelte interzise conform legislației în vigoare;

44. deținerea, folosirea și comercializarea plaselor monofilament în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, precum și în orice altă zonă cu statut de rezervație naturală, recunoscut prin lege.

g) cele de la pct. 24 și 28, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.500 lei la 7.500 lei pentru persoane juridice;

24. pescuitul comercial în perioadele de prohibiție;

25. pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

h) cele de la pct. 1, 2, 29-34 și 38, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 4.200 lei la 12.500 lei pentru persoane juridice.

1. executarea lucrărilor de amenajare și construcție, de orice natură ar fi ele, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în acestea;

2. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor și a vegetației prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor lucrări;

29. organizarea și desfășurarea de activități economice, de turism și agrement în zone aparținând patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

30. evacuarea apelor uzate sau a substanțelor petroliere pe terenurile sau în apele de suprafață ori subterane aflate pe teritoriul rezervației;

31. aruncarea în ape, împrăștierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a deșeurilor;

32. abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor;

33. poluarea apelor și a terenurilor de pe teritoriul rezervației prin deversarea de ape uzate sau împrăștierea de deșeuri rezultate din activități economice;

34. folosirea pe teritoriul rezervației, în activitățile de agricultură, silvicultură și piscicultură, a unor produse chimice și utilaje de administrare a acestora, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;

38. circulația navelor, ambarcațiunilor cu motor, precum și a autovehiculelor în zonele strict protejate;

i) cele de la pct. 2^1 și 2^2, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice:

Vechile amenzi: de la de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 4.200 lei la 12.500 lei pentru persoane juridice

2^1. schimbarea utilizării terenurilor din amenajări agricole sau piscicole, cu excepția celor prevăzute la art. 10 alin. 4^1;

2^2. nerespectarea de către proprietarii, arendașii sau concesionarii terenurilor ocupate de amenajări agricole sau piscicole, a căror utilizare a fost schimbată, fără a avea la bază studii tehnice de specialitate, din care să rezulte necesitatea schimbării folosinței amenajării agricole sau piscicole.

Dincolo de exprimările alambicate din legea de bază, multe și nedeslușite de 29 de ani, noile plafoane, uriașe în comparație cu salariul unui inspector ARBDD care câștigă cca 4.700 de lei pe lună, au generat stupefacție în rândul populației, iar rețelele de socializare s-au umplut de mesaje critice la adresa autorităților sesizând consecințele economico-sociale, dar și creșterea expunerii la corupție și abuzuri pentru angajații celor cinci instituții cu atribuții de control.

În baza legii 82/1993 – Legea RBDD, amenzile pot fi actualizate prin hotărâre de guvern, dar originala actualizare nu mai respectă spiritul legii, și anume criteriul proporționalității dintre faptă și sancțiune, egalizând plafoanele, deci și pericolul social, prin raportare la ordonanța privind ariile naturale protejate unde, spre exemplificare, cea mai mică sancțiune este de 3.000 de lei. Astfel s-a eludat inclusiv tipologia și specificul celor patru zone administrate:

a) zone strict protejate, având regimul de conservare al rezervațiilor științifice;

b) zone tampon, cu rol de protecție a zonelor strict protejate și în care sunt admise activități limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu planurile de management aprobate;

c) zone de dezvoltare durabilă, valorificabile economic prin practici tradiționale sau tehnologii noi, ecologic admise;

d) zone de reconstrucție ecologică, în care se realizează numai măsuri de refacere a mediului deteriorat, devenind ulterior zone de dezvoltare durabilă sau zone strict protejate.

Articolul 10

Suprafețele terestre și acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă, existente în perimetrul rezervației, delimitat potrivit prevederilor art. 2^2 alin. 1, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes național și sunt în administrarea Administrației Rezervației.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:

a) terenurile din perimetrul rezervației care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;

b) terenurile din perimetrul rezervației care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;

c) terenurile din perimetrul rezervației ocupate de amenajările agricole și piscicole prevăzute în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes județean și sunt în administrarea Consiliului Județean Tulcea;

d) terenurile proprietate publică a statului aflate în administrarea altor autorități sau instituții publice centrale sau locale, împreună cu resursele naturale pe care le generează;

e) resursele naturale aflate în administrarea altor autorități publice centrale, potrivit legii.

Ovidiu Ghionu

Lasă un răspuns