În prim-plan

Obiecții cu privire la Ordinul de prohibiție pentru anul 2022

În cursul zile de azi Fundația „La Porțile Deltei” a trimis ministerelor de resort, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale punctele de vedere cu privire la textul proiectului Ordinului de prohibiție pentru anul 2022.Proiect Ordin prohibiție 2022

Obiecțiunile formulate au vizat discriminarea vădită între categoriile sociale și pescari cu privire la interdicția reținerii pentru pescarii recreativi din Delta Dunării a celor patru specii de pește bun, somn, șalău, știucă și crap, aspecte juridice și de management al resursei piscicole.

Textul integral

Domnilor miniștri,

Fundația La Porțile Deltei  are în portofoliul său de proiecte, activități și acțiuni legate de prezervarea biodiversității în Delta Dunării, managementul acestui areal și, desigur, viața locuitorilor Deltei.

Ordinul de prohibiție este un factor important în ocrotirea biodiversității și care influențează major pescuitul cu tot ce derivă din această activitate.

Deși v-am mai scris și cu alte prilejuri ne vedem obligați să vă împărtășim câteva din observațiile noastre cu privire la proiectul ordinului de prohibiție pentru anul 2022, aflat în dezbare publică.

Punctual, o să intervenim pe parcursul textului ordinului, după cum urmează:

 1. Prima observație este legată de întinderea temporală a acestui ordin. Din cuprinsul titlului reiese că se aplică pentru anul 2022. După cum știți, în mod forțat – în opinia noastră; în cuprinsul Ordinul pe anul în curs există câteva articole care au aplicabilitate în anul 2022. Noi credem că este profund greșit, contradictoriu, atât cu privire la întinderea juridică cât și în ceea ce privește logica restricțiilor din textul său. În mod firesc toate restricțiile acționează până la data de 31 decembrie, atunci când se termină anul pentru care se aplică ordinul. Până la apariția noului ordin, în anul următor, există o pauză în care toate restricțiile nu mai acționează. De exemplu, aleatoriu, prevederile privind folosirea setcilor pe Lacul Razelm sau cele cu privire la zonele de „refacere biologică”.

De aceea, pentru a evita confuziile și pauzele – deliberate sau nu, în managementul pescuitului în Deltă – și nu numai; vă propunem ca titlul ordinului de prohibiție să fie înlocuit cu următorul: privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în SEZONUL DE PESCUIT 2022-2023.

Precizările cu privirea la sintagma „sezonul de pescuit” se vor face în text și vă propunem următoarea variantă: Sezonul de pescuit începe, de regulă, în ziua următoare terminării prohibiției generale și se termină, de regulă, în anul următor, în preziua începerii prohibiției generale.

În acest fel se asigură continuitatea măsurilor cuprinse în ordin și în anul următor fără a fi nevoie de artificii juridice sau de forțări ale textelor ordinului sau conexe.

 1. În opinia noastră, ordinul trebuie să fie emis cu aplicabilitate de la 1 ianuarie, pentru sezonul 2022-2023, urmând ca din anul 2023 să între în vigoare de la o dată stabilită de condițiile de temperatură a apei care favorizează înmulțirea peștilor. Credem că este profund greșit să se precizeze data începerii și finalizării prohibiției, cu câteva luni înainte, fără a se tine cont de condițiile care favorizează proliferarea speciilor de pești. Cum se poate ști acest lucru cu luni bune înainte?!
 2. De asemenea, credem că Ordinul de prohibiție trebuie despărțit în două componente, pentru Delta Dunării – un areal special guvernat de o lege specială; și restul teritoriului național. Practic, este necesar să emiteți două ordine de prohibiție, astfel încât toată lumea, toți stakeholderii să înțeleagă limpede condițiile precizate.

Pentru că tot suntem aici, am observat că pe teritoriul RBDD nu s-a înțeles de către organele de control – cu excepția ARBDD, care este legea aplicabilă în Delta Dunării, Legea 82/1993 sau OUG 23/2006?! În opinia noastră se fac abuzuri cu încadrări ale unor fapte contravenționale pe legislația națională, dar care sunt cuprinse distinct și clar în Legea 82/1993. Acest lucru trebuie să înceteze pentru clarificarea întinderii juridice a legii rezervației și pentru înțelegerea de către publicul larg a drepturilor și obligațiilor cuprinse în acest act normativ. Mai facem o mică paranteză și vă rugăm să propuneți Primului ministru creșterea cu 300% a cuantumului amenzilor pe teritoriul RBDD, pentru că au rămas ridicol de mici, conform art. 13 din Legea 82/1993, modificat prin Legea 136/2011 „Cuantumul amenzilor se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului”.

 1. În textul ordinului se introduce o zonă care nu se regăsește printre cele administrate prin Legea nr. 82/1993, și anume : „zone de refacere biologică”. Apreciem că respectiva sintagmă nu este explicată suficient, similar și pentru „(…) zone de protecție pentru resursele acvatice vii”. Care sunt drepturile și obligațiile cu privire la pescuit, este interzis, este C&R? În acest sens, se poate interpreta că ARBDD nu administrează această zonă deoarece nu este specificată expres prin lege, prin urmare nu are competențe de control și sancționare.
 2. Art. 4, lit. f și g nu precizează clar care sunt zonele cuprinse între limitele precizate ale kilometrilor de pe brațul Sf. Gheorghe. Unde sunt aceste zone și cum poate un pescar să identifice respectivele tronsoane de Dunăre?
 3. Art. 6 – (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
 4. a) știuca, în perioada 01 februarie -15 martie, fără a aduce atingere prevederilor art.1;

Apreciem că prohibiția la știucă, cel puțin pentru sezonul 2022-2023, din cauza vizibilei diminuări a populațiilor din Delta Dunării trebuie să acționeze in intervalul 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022 – cel puțin prin prisma interzicerii setcilor până la data de 30 septembrie, condiție care poate elibera peștele prins în vintire și taliene; și în intervalul 15 decembrie 2022 – și până la terminarea prohibiției generale, în anul 2023. Ce mai este de pierdut?! Declarațiile oficiale ale fostului Guvernator al RBDD plasează piața neagră de pește bun la cca 50% ! Ori, singura vină pentru aceasta este chiar a administratorului resursei piscicole din Delta Dunării, respectiv ARBDD.

 1. Art. 4-(9) Pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor știucă, șalău, somn și crap, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch& release);

Este cel puțin șocant pentru marea majoritate a pescarilor recreativi faptul că li se interzice accesul la peștele bun din Delta Dunării. Pentru al doilea an consecutiv ministerul dumneavoastră se cramponează să rostogolească o discriminare vădită între categoriile de pescari cu privire la accesul la peștele bun. După cum bine știți în ecuația pescuitului se apreciază că numai un procent de maxim 10% din cantitatea totală de pește este capturată de către pescarii recreativi. Ori, această măsură este într-o totală contradicție cu logica prezervării celor patru specii atâta timp cât se permite pescuitul comercial și familial. De ce numai cele patru specii și nu și batca sau plătica, spre exemplificare, sau bibanul? Percepția generală este că favorizați braconajul și grupurile de interese din pescuit, iar raportările anuale ale pescarilor confirmă acest lucru. Aici este pericolul și nu la pescarii recreativi puși în fața unui verdict de a se recunoaște ca cetățeni de rang inferior. Cine are dreptul să consume pește bun? Considerăm că este o discriminare cu bună intenție, vădită și fățișă, fără fundament științific și logic. În măsura în care sunt semnale ce prevestesc extincția acestor specii în Delta Dunării atunci interdicția ar fi trebuit să acționeze pentru toate formele de pescuit. Vă reamintim că statul român nu încasează mai nimic din peștele din Deltă. Este gratis, nu costă nimic! În subiect, v-am rugat și anul trecut să precizați care este sancțiunea pentru reținerea celor patru specii, nici până în ziua de azi nu se cunoaște temeiul legal. Vă rugăm să-l precizați pentru a fi opozabil. Totuși, sperăm să nu se ajungă aici și să observați că, de fapt, statul nu-și face treaba de a pune ordine în pescuit, iar insinuarea indirectă că pescarii recreativi ar fi răspunzători pentru diminuarea populațiilor de pește bun nu vă face cinste. Mai mult, este o insultă gravă adusă unei categorii de pescari ! În aceste condiții ne vedem nevoiți să vă anunțăm că vom face demersurile legale necesare ca să îndreptăm această discriminare, mergând chiar până la solicitarea în instanță a suspendării întregului ordin de prohibiție.

 1. Vă rugăm să dispuneți interzicerea năvodului în sezonul 2022-2023, pe întreg teritoriul RBDD.
 2. Solicităm interzicerea pescuitului cu pripoane și la clonc, pentru orice formă de pescuit, pe tot teritoriul național.
 3. Art. 10 – (15) Pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” pescarii ce desfășoară activități de pescuit recreative/sportiv nu pot transporta o cantitate de pește mai mare de 10 kg, indiferent de numărul de zile în care a desfășurat activitatea.

Vă rugăm să precizați sancțiunea asociată nerespectării acestei prevederi și să extindeți aplicabilitatea la nivel național.

 1. Vă solicităm, de asemenea, introducerea de limite maxime pentru speciile de pești ce pot fi reținute.
 2. Art. 14 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul MADR/MMAP nr. 58/462/2021 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2021, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I nr. 278 din 19 martie 2021, se abrogă.

Considerăm inutil acest articol deoarece întinderea juridică a ordinului de prohibiție pentru anul în curs, așa cum se specifică în titlu, este până la 31 decembrie, cu excepția în care viitorul ordin va intra în vigoare anul acesta.

Acestea sunt o parte din observațiile noastre cu privire la viitorul ordin de prohibiție și managementul resursei piscicole. Din punctul nostru de vedere pertinența acestora se bazează pe necesitatea clarificării unor aspecte juridice, pe principiile cunoașterii și înțelegerii prevederilor actelor normative, limitării abuzurilor, precum și cel al continuității și nediscriminării.

În speranța că vă veți apleca asupra acestor rânduri, vă transmitem mult succes în activitate!

Ovidiu Ghionu, voluntar Fundația „La Porțile Deltei”

foto: Facebook

One thought on “Obiecții cu privire la Ordinul de prohibiție pentru anul 2022

Lasă un răspuns