În prim-planTurism

Pescarii recreativi/sportivi, APRS.RO, au trimis propunerile pentru anul 2024

Comunicat de presă

Asociația Pescarilor Recreativi/Sportivi.RO a trimis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură punctul de vedere cu privire la proiectul ordinului de prohibiție pentru anul 2024, aflat în dezbatere publică, solicitând următoarele:

 1. Eliminarea din ordinul de prohibiție a trimiterii exprese către Ordinul 159/2011 care stabilește arbitrar zonele de pescuit pentru pescarii recreativi – fapt recunoscut de mulți specialiști, fără a avea la bază vreun studiu serios, valid. Acest ordin conține date eronate și prevederi contrare legii: de exemplu, conform acestuia se poate pescui recreativ în amenajarea Holbina I, zonă de reconstrucție ecologică prin Legea 82/1993. Încercarea de revalidare a acestui ordin este deplasată și trimite la interese ascunse prin prisma principiilor de mai sus. Mai mult, din discuțiile purtate la ARBDD s-a recunoscut subiectivitatea și arbitrariul acestuia, urmând ca instituția să facă propuneri de modificare prin eliminarea anexei nr. 3, sau completarea acesteia astfel încât să fie diminuată presiunea piscicolă pe anumite zone. Altfel spus, ne trimiteți pe toți într-un loc. Oare de ce, pentru că avem mulți ochi?! În aceeași temă solicităm menționarea în cuprins a respectării Ordinului  nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, precum și a Ordinului nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele marine şi continentale. Acestea din urmă prezintă într-adevăr un risc asociat semnificativ. Știm cu toții motivele, nu le mai expunem aici.

2. Relativ la Art. 4. – Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele – cu trimitere la art. 5, susținem eliminarea restricțiilor pentru pescuitul recreativ și sportiv la următoarelor litere, cu introducerea posibilității pescuitului în sistem cach and release(C&R) în aceste zone:

 • e) Canalul Bărbosu (canal care face legătura între Canal Cardon şi Canal Letea);
 • f) Canalul de legătură Lopatna, zona cuprinsă între lacul Matiţa şi lacul Merhei, în perioada 7 iunie-1 noiembrie 2024 inclusiv.
 • g) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km: 16-20, 29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului;
 • h) braţul Sfântu Gheorghe de la km 22-25, pe o durată de 60 de zile în perioada 1 martie-30 martie 2024 şi în perioada 15 octombrie-13 noiembrie 2024, cu excepţia pescuitului scrumbiei fără a aduce atingere art. 7 lit. a);
 • j) canalul dintre lacul Puiu şi lacul Roşu de pe teritoriul RBDD tot timpul anului;
 • oo) braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 20 martie-18 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;
 • pp) fluviul Dunărea, zonele Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 29 aprilie inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;
 • qq) braţul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Feteşti), pe o durată de 60 de zile în perioada 6 aprilie-4 iunie inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv;
 • rr) (…)Canalul de centură Fortuna 2, Canalele circulare Dranov I și Dranov 2 ,tot timpul anului;
 • Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8 + 900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului.

3. Introducerea Cach&Release la știucă pentru anii 2024 și 2025, pentru toate tipurile de pescuit, pe întreg teritoriul național, dar în special în R.B.D.D. Amintim aici Ordinul nr. 642/624 din 15 iulie 2005 privind instituirea unor măsuri de protecţie pentru unele specii de peşti cu valoare economică şi/sau ecologică, prin care s-a introdus timp de trei ani prohibiția la știucă în RBDD, dar numai pentru pescarii comerciali. Desigur, actul normativ nu a fost respectat nici măcar o secundă: a se vedea raportările la știucă 2005-2008, dar prevedea la art. 2: (1) Se interzice, pe o perioadă de 3 ani, pescuitul în scop comercial al următoarelor specii de peşti cu valoare economică: a) ştiucă (Esox lucius);(…). Azi știuca este într-o situație similară, poate și mai gravă, se poate verifica ușor.

4. În termeni maximali, eliminarea sau limitarea la 2 zile a pescuitului comercial cu setca pe timpul sezonul turistic în perimetrul ARBDD. În ultimii ani măsura s-a dovedit a fi catastrofală pentru populația piscicolă din Delta Dunării și nu numai. De altfel, susținem interzicerea pescuitului cu setca pe întreg teritoriul național din considerente pe care le-am mai explicat în memoriile anterioare.

5. Interzicerea pescuitului cu pripoane pe întreg teritoriul național pentru aceleași motive.

Iată un extras din strategia ADI-ITI pentru Delta Dunării, conform Băncii Mondiale: „potențialul economic al pescuitului recreativ este mai ridicat decât cel al pescuitului comercial, fiind mai compatibil cu ecoturismul și obiectivele de conservare a naturii specifice RBDD.”

În încheiere, ne-am exprimat încă o dată nemulțumirea cu privire la faptul că nu am fost invitați la discuțiile preliminare cu privire la acest ordin, purtate cu cei interesați de către administratorul resursei piscicole din Delta Dunării, respectiv ARBDD. Deși am solicitat aceasta și anul trecut am participat, dar probabil s-a considerat că prezența APRS.RO este incomodă, expunându-ne astfel la o formă vădită de discriminare relativ la ceilalți participanți.

Lasă un răspuns