Plase monofilament în zona strict protejată Zaghen – Tulcea

Unelte de pescuit amplasate ilegal în zona Zaghen

Inspectorii și agenții ecologi din cadrul Biroului Monitoring, Districte Zone Protejate al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării au efectuat în cursul zilei de 26 ianuarie 2023 o acțiune de monitorizare și control în zona Zaghen.

Au fost găsite și ridicate în vederea confiscării 12 setci (4 monofilament, 5 trifilare, 3 fir textil) iar exemplarele de pește prinse în aceste plase au fost eliberate în stare vie în mediul natural. Zona nu este alocată pescuitului comercial și recreativ/sportiv, prin urmare nu este permisă folosirea uneltelor de pescuit.

Zona polderului Zaghen, parte a luncii inundabile a Dunării situată în estul municipiului Tulcea, a fost obiectul unui proiect de reconstrucție ecologică realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Tulcea și Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare RA Bucureşti. Obiectivul proiectului a fost “Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică din zona lacului Zaghen.”

ARBDD efectuează monitorizări și observaţii asupra vegetaţiei, speciilor de nevertebrate, amfibieni, reptile, peşti, păsări şi mamifere din zona polderului Zaghen, zona fiind inclusă atât în Rezervația Biosferei Delta Dunării-RBDD, cât și în siturile Natura 2000: ROSCI0065 Delta Dunării şi ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoe, în bioregiunea stepică, precizează ARBDD pe pagina de social-media.

Foto: ARBDD

G.D.

Lasă un răspuns