Politică/Administrație

Portul Tulcea va fi în gestiunea unei administrații portuare

”Administrație portuară” va fi atributul administratorului Portului Tulcea. Portul turistic se întinde cât ține faleza orașului, sau cheul pereat în termeni de specialitate, pe o lungime de cca 1,5 km, și cuprinde zona dintre autogară și golful farului(IDP), iar în momentul de față se află în gestiunea R.A. A.Z.L. Sulina, regie aflată în subordinea concesionarului, Consiliul Județean Tulcea. Potrivit noilor modificări ale ordonanței ce reglementează administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, C.J. Tulcea are la îndemână și alte variante de a administra portul. Poate înființa o nouă persoană juridică ce poate fi o societate comercială sau un serviciu în aparatul propriu care să preia acestă activitate. Indiferent care va fi opțiunea, noul subconcesionar, va lucra în baza unui regulament portuar, întocmit conform regulamentului-cadru al ministerului, la întocmirea căruia își vor aduce aportul instituțiile abilitate ale administrației publice centrale, asociațiile patronale și profesionale, reprezentative și legal constituite, precum și cu federațiile sindicale reprezentative care își desfășoară activitatea în respectivul port.

Principalele atribuții ale noii administrații portuare vor fi:

– să pună infrastructura portuară la dispoziția tuturor utilizatorilor, în mod liber și nediscriminatoriu;

– să întrețină, să reparare, să modernizeze, să dezvolte și să mențină caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare, astfel cum sunt stabilite prin planurile de proiectare sau cărțile tehnice aferente fiecărui element de infrastructură ori grupuri de elemente reprezentând o unitate funcțională, aflate în administrarea sau proprietatea lor;

– să întrețină, să reparare, să modernizeze, să dezvolte și să mențină caracteristicile tehnice minime ale oricăror rețele de utilități existente pe teritoriul porturilor, aflate în administrarea sau în proprietatea lor;

– să asigure operatorilor economici, la cererea acestora, refurnizarea sau distribuția utilităților, cu respectarea regulilor stabilite de către autoritățile de reglementare competente;

– să asigure, după caz, furnizarea serviciilor de siguranță ;

– să întrețină drumurile de acces existente pe teritoriile portuare. În cazuri excepționale, cu acceptul ministerului și al autorităților locale, administrațiile portuare pot participa la întreținerea căilor de legătură între teritoriile portuare și drumurile naționale sau autostrăzi;

– să participe la intervențiile în caz de dezastre, inclusiv poluări, conform legislației în vigoare.

Finanțarea activității va proveni din venituri proprii obținute din închirierea infrastructurii sau prestarea de servicii și subvențiile primite de la consiliul județean, în măsura în care acestea vor fi necesare.

O notate legislativă se referă la obligativitatea alocării unui procent de 50% din veniturile obținute către obiectul de activitate, respectiv administrarea infrastructurii portuare.

Eventualele proiecte, programe de finanțare care privesc infrastructura portuară vor fi aprobate sau avizate, după caz, de către Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate.

 

Lasă un răspuns