Politică/Administrație

Proaspăta lege a acvaculturii atacată la CCR


Președintele Klaus-Werner Iohannis a atacat la Curtea Constituțională noua lege a acvaculturii clamând o serie de motive care contravin Constituției.

În documentul postat pe site-ul oficial se arată:

 „În urma analizei comparative dintre forma inițiatorului, forma adoptată tacit de prima Cameră și cea adoptată de Camera decizională și ținând cont de considerentele cu caracter de principiu stabilite prin deciziile mai sus indicate, rezultă că forma finală a legii, prin reconfigurarea faptelor contravenționale, a infracțiunii de furt piscicol, cât și a sancțiunii complementare a confiscării, precum și a măsurii confiscării speciale în materie penală, se îndepărtează în mod radical și fără nicio justificare obiectivă de la scopul și filosofia inițiale ale legii.

Astfel, în forma adoptată de prima Cameră, art. 72 lit. f) al legii supuse controlului de constituționalitate sancționa contravențional fapta de deținere, transport sau comercializare fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din acvacultură. Potrivit Raportului comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic al Camerei Deputaților, conținutul normativ al art. 72 lit. f) a fost eliminat. Așadar, în forma transmisă spre promulgare, fapta nu se mai regăsește sancționată, nici contravențional și nici penal.

Rațiunea existenței „documentelor legale” de proveniență pentru produse ce pot fi comercializate rezidă în necesitatea combaterii evaziunii fiscale, iar pentru produse ce pot fi destinate consumului uman în nevoia apărării și protejării sănătății publice, în sensul art. 34 din Constituție. De aceea, considerăm că eliminarea unei asemenea fapte contravenționale nu este de natură să asigure scopul urmărit de legiuitor de a încuraja desfășurarea activităților de pescuit și acvacultură în mod legal și sustenabil. Astfel, textul legii în forma adoptată de Camera Deputaților reprezintă o schimbare de esență și se îndepărtează în mod fundamental atât de la voința inițiatorilor, cât și de la voința primei Camere sesizate.” Practic, se subliniază că eliminarea sancțiunilor pentru acvacultori privind fapta de deținere, transport sau comercializare fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din acvacultură nu este de natură să împiedice evaziunea fiscală și îi plasează într-o zonă care excede controlului.

Președintele semnalează suprapuneri de atribuții ale instituțiilor din domeniu, ANPA și ADS, alienări ale regimului proprietății publice, excesele capitolului privind contravențiile, regimul privatizărilor și multe alte inconsecvențe și contradicții de natură să plaseze noua lege în afara cadrului și cerințelor unui astfel de act normativ.

Legea Acvaculturii a fost inițiată de 48 de senatori și deputați PNL și a fost adoptată în Cameră după ce a trecut în mod tacit prin Senat.

Precum multe alte acte normative și acesta pare „cu dedicație”, iar principiul interesului public pare să se dilueze în colcăiala articolelor fățiș părtinitoare, unde instituțiile statului se pun la dispoziția proprietarilor de ferme piscicole, protejați din toate părțile de texte bizare.

Ovidiu Ghionu

foto: StiriAgricole.ro


Lasă un răspuns