În prim-plan

Procedura de nominalizare a punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare pe teritoriul R.B.D.D.


Comunicat de presă

Procedură de nominalizare a punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare care vor funcționa în anul 2023 în perimetrul RBDD și în zonele limitrofe

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) informează agenții economici interesați că în conformitate cu prevederile art. 20 și art. 21 din Ordinul nr. 126/807/2017 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să nominalizeze punctele de debarcare și centrele de primă vânzare care vor funcționa în anul 2023 în perimetrul RBDD și în zonele limitrofe.

Având în vedere că procedura de nominalizare a punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare este o procedură de durată (implică analiza documentațiilor depuse, verificarea în teren, după caz, verificarea raportărilor depuse, nominalizarea și organizarea comisiei de analiză, etc.) și presupune implicarea altor instituții (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, etc.), pentru a nu periclita emiterea celorlalte acte de reglementare aferente anului 2023 (viză permis de pescuit, emitere autorizații de pescuit comercial, emitere autorizații de capturare și achiziție, etc.), ARBDD a început demersurile necesare nominalizării punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și din zonele limitrofe.

În vederea nominalizării punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 20 și art. 21 din Ordinul nr. 126/807/2017, solicităm agenților economici interesați să depună la ARBDD Tulcea, până la data de 30 noiembrie 2022, următoarele documente:•    cerere, conform modelului anexat;

https://docs.google.com/document/d/13Vr6R8pJSUGCXCbPFmKThLNuP2Nr4Qcy/edit?usp=sharing&ouid=110101639693865967877&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1S-E2S-XPg02S62FqRHDPJUBRt3ItItOL/view?usp=sharing

•    autorizația sanitar-veterinară/document de înregistrare sanitar- veterinar, emisă/emis de DSVSA;

•    autorizația de mediu emisă de ARBDD sau APM Tulcea/permis de desfășurare activitate emis de ARBDD, după caz;

•    declarație privind activitatea desfășurată în anul 2022 (nr. pescari, cantitate pește, alte informații relevante, etc);

•    contract cu CPV pentru anul 2023, după caz.

Depunerea documentelor se poate realiza la sediul ARBDD, prin poștă, e-mail sau fax. Persoanele interesate se pot adresa instituției noastre prin telefon/fax sau prin e-mail la următoarea adresă:

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

Str. Portului, nr. 34 A, Tulcea, România

E-mail: arbdd@ddbra.ro; Tel.: +40 240 518945; Fax: +40 240 518975


Lasă un răspuns