În prim-plan

Procedură privind redarea în circuitul agricol a amenajărilor piscicole

Aprobată printr-un ordin al M.A.D.R., schema prin care amenajările piscicole aflate în rezervații pot fi redate circuitului agricol, împreună cu alte categorii de terenuri aflate în extravilanul localităților, nu aduce mari precizări la legea fondului funciar. Rămân obligatorii hotărârea de guvern pentru terenurile în cauză mai mari de 100 de hectare dar și piesele ce însoțesc dosarul ce se referă la: cerea în sine, acordul proprietarului, acordul administratorului, extrasul de carte funciară, planul de situație, studiul pedologic și agrochimic, procesul verbal de constatare a situației din teren precum și acordul A.R.B.D.D., în cazul de față.

Consiliul Județean Tulcea deține în administrare 34.362 de hectare de amenajări piscicole, aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, pentru care primește redevențe ridicol de mici, cu o medie de 75 lei/ha ceea ce reprezintă mai puțin de 80 de kilograme de caras al cărui preț la Tulcea este, azi, de 9,5 lei/kg. Mai bine de jumătate dintre aceste amenajări sunt desecate și folosite pentru agricultură, iar pe cealaltă parte cei mai mulți concesionari se prefac destul de bine deoarece nu-i vede nimeni, de zeci de ani, că fac piscicultură.

Printr-o lege de acum câțiva ani, abrogată ulterior, concesionarilor din categoria ”agricultori piscicoli” li s-au retras subvențiile pentru agricultură, cu obligația ca până în toamna acestui an să renunțe la terenurile care nu mai pot fi folosite în scop piscicol, acestea urmând a fi renaturate sau să aplice alternativa de a face piscicultură în adevăratul sens al cuvântului. Un semn de mirare este faptul că, deși cu subvențiile tăiate timp de doi ani de zile, subvenții ce pot ajunge până la 190 euro/ha, niciun concesionar nu a renunțat la contract. Dar realitatea din teren confirmă faptul că există o importantă parte din amenajările piscicole care nu mai poate fi exploatată conform destinației sale decât cu costuri imense pe care concesionarii nu le pot susține nici chiar accesând Programul Operațional pentru Pescuit, a cărui cofinanțare este de 50%.

Până când o să vedem un plan cu adevărat de perspectivă cu privire la Delta Dunării probabil va mai curge ceva apă pentru că actorii principali stau la mese diferite sau joacă fiecare cu mingea lui.

 

Lasă un răspuns