Politică/Administrație

Programul Național de digitalizare a IMM-urilor

A fost aprobat Programul Național de digitalizare, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, care este prevăzut cu un buget total de 150 milioane de euro și are ca obiectiv creșterea competivității IMM-urilor din România prin:
Dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare, respectiv outsourcing, la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor din domeniul informației inovative obținute;
Acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în vedere creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC.
Printre activitățile sprijinite se numără:
I. Activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, precum:
-achiziția hardware-urilor TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
-achiziția sau dezvoltarea de aplicații software și licențe necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică;
-amenajarea centrului de date în care se vor instala echipamentele, etc.
II. Activități de digitalizare a IMM-urilor, înafara celor care au ca obiect principal de activitate TIC, precum:
– achiziția hardware-urilor TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
-realizarea rețelei LAN necesară implementării proiectului;
-achiziția sau dezvoltarea de aplicații software și licențe necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, etc.

O.G.

Lasă un răspuns