Restricțiile la pescuit în Delta Dunării au încetat

Prin ordinul comun al ministrului mediului și agriculturii, anual se instituie o serie de condiționări privind pescuitul pe teritoriul național, inclusiv în Delta Dunării.

Însăși titulatura acestui ordin îi plasează întinderea în anul calendaristic respectiv, deși în mod nefiresc, diletantist, unele prevederi au aplicabilitate în anul următor. În exemplificare, ordinul pentru anul 2021 conține prevederi care acționează și în 2022: „ (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează: 1. a) ştiuca, în perioada 1 februarie 2022 – 15 martie 2022, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;”. 

Amestecătura de acte și prevederi aruncate fără noimă, fără viziune, într-un compot al reglementărilor absurde în domeniul pescuitului nu numai că face un rău imediat, ci nu ajută de loc la refacerea populațiilor piscicole, la exploatarea rațională și sustenabilă a acestora.

Politicile publice incoerente, absolut neunitare, au adus în ani de zile pescuitul în pragul falimentului, și nu numai în Delta Dunării, ci pe întreg teritoriul național.

Actorii principali par că nu înțeleg pericolul extincției în timp a acestei resurse și trag cu dinții de ultima bucățică zdrențuită a ceea ce a fost pescuitul în România. La întâlnirea din data de 20.12.2021 de la Jurilovca la care au participat reprezentanți ai autorităților și institutelor din domeniu, respectiv guvernatorul Atena Groza și președintele ANPA Ioan Dobroțchi, precum și reprezentanți ai asociațiilor/federațiilor de pescari din Delta Dunării, aceștia din urmă s-au declarat total în opoziție cu unele propuneri formulate în proiectul Ordinului de prohibiție pentru anul 2022. Ignorând argumente logice și științifice, pescarii au susținut eliminarea articolelor care interzic folosirea setcilor în perioada sezonului turistic și în zona Mării Negre, folosirea năvoadelor funcție de cota apei la Tulcea, instituirea unor zone de protecție și refacere biologică, etc.

Ori, această poziționare față de o realitate de fapt arată nepăsare și dezinteres cu privire la un management al peștelui, chiar și așa incoerent cum arată azi, care să asigure viitorul acestei resurse.

Încercările de a plasa o bună parte din răspundere pe lansetele pescarilor recreativi reprezintă tentative jalnice de a muta discuția cheie în altă zonă. Este și mai grav cu cât la „fabricarea” acestei false probleme există un așa-zis studiu realizat de cercetători și specialiști în domeniu. Cu riscul redundanței, onor acestora, s-a stabilit că pescuitul recreativ/sportiv capturează anual 2.400 de tone de pește în Delta Dunării. Drept urmare s-a produs decizia autorităților de a interzice reținerea capturilor de pește bun, crap, știucă, șalău și somn, pentru lansetari.

Câteva lucruri de sfidare flagrantă a unei logici la îndemâna oricui indică minciuna și impostura acestor aprecieri. Pe Lacul Razelm nu se pescuiește cu lanseta, totuși nu mai e pește! Cele 2.400 de tone reprezintă o cantitate imensă, în termeni comparativi o garnitură de tren cu cel puțin 240 de vagoane de pește! Totuși, în balamulcul legislației și interpretărilor juridice ale altor specialiști, de data acesta din ministerele și autoritățile de resort, care de multe ori dau naștere la abuzuri și asumări urechiste, inepția de mai sus pare oarecum atinsă de veridicitate.

Haosul continuă și anul acesta, cel puțin prin decăderea unor restricții formulate în ordinul de prohibiție pentru 2021.

Pentru arealul Rezervației Biosferei Delta Dunării, până la apariția noilor reglementări, începând cu data de 1 ianuarie nu se mai aplică următoarele restricții la pescuit:

 1. b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8 + 900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
 2. e) canalul Bărbosu (canal care face legătura între canal Cardon şi canal Letea);
 3. f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km 29 – 44; 49 – 58; 64 – 84, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor (catch and release) şi a pescuitului comercial, permis numai în perioada 1 decembrie – 31 martie, iar în perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei între km 57 – 58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;

oo) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;

ART. 5

(1) În zonele şi perioadele menţionate la art. 3 şi 4 sunt interzise:

 1. a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii;
 2. b) lucrări în zona malurilor, taluzurilor şi albiei minore, care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, arborilor şi arbuştilor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş.

(2) Prin excepţie, activităţile prevăzute alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situaţii:

 1. a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
 2. b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale;
 3. c) realizarea de obiective noi declarate de interes şi securitate naţională potrivit prevederilor legale, precum şi realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la obiectivele şi construcţiile existente.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

 1. b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
 2. c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
 3. e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din zona economică exclusivă (ZEE).

(8) În mod special, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor ştiucă, şalău, somn şi crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release).

(2) Se interzice utilizarea beam-traulului de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20′ N) până la graniţa cu Bulgaria (43°44′ N).

(3) Se interzice utilizarea beam-traulului pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la graniţa cu Ucraina (45°11′ N) până la Cap Midia (44°20′ N).

(5) Se interzice folosirea năvoadelor în perimetrul Deltei Dunării, cu excepţia complexului lagunar Razim–Sinoe, când nivelul/cota Dunării la Tulcea este sub 80 cm.

(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim–Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(8) Pentru Golful Musura şi Meleaua Sfântu Gheorghe, zone care cuprind habitate piscicole cu specii de apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi, cu specificarea că se admite pescuitul cu setci, vintire şi taliene.

(9) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate şi pripoane, mai puţin în zona marină a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu respectarea prevederilor legale.

(10) În perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este interzis pescuitul comercial cu pripoane, cu excepţia pescarilor autorizaţi care au arondată ca zonă de pescuit comercial doar braţele Dunării, tot timpul anului 2021.

Ovidiu Ghionu

Lasă un răspuns