Scutiri de impozite pentru persoanele cu handicap

Persoanele cu handicap accentuat sau grav precum și cele încadrate în gradul I de invaliditate vor fi scutite de plata impozitelor/taxelor pe clădirile folosite ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate. De aceste prevederi beneficiază și reprezentanții legali pe perioada în care supraveghează sau îngrijesc astfel de persoane. De asemenea, modificarea adusă Codului fiscal include și dările pentru terenul aferent dar și pentru un mijloc de transport la alegerea beneficiarului. Cea din urmă noutate s-ar putea să-i deranjeze pe mulți deoarece până acum toate mijloacele de transport deținute de astfel de persoane erau scutite la plată.

Scutirile se aplică cu data de 1 a lunii imediat următoare constatării acestor drepturi.