În prim-plan

Încă unul: ”Sporul pentru condiții de muncă” pentru personalul didactic și auxiliar din învățământ

Printre ultimele acte normative fabricate de către fostul guvern Tudose se află și hotărârea care aprobă acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul didactic și auxiliar din învățământ. Respectivul spor nu coincide și nu se identifică cu sporurile pentru condiții periculoase și, respectiv vătămătoare dar cei care beneficiază de acestea și/sau de tichete de hrană și vacanță, prime, premieri, și alte asemenea trebuie să să încadreze în procentul maxim de 30% din suma salariilor de bază.

Persoanele beneficiare se nominalizează de către conducătorul instituției de învățământ, respectiv șeful ierarhic și se aprobă de către consiliul de administrație după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Cadrele didactice care au mai multe locuri de muncă vor primi sporul pentru fiecare dintre acestea.

Entitățile vizate sunt obligate să facă măsurători periodice, la cel mult 6 luni, pentru determinarea condițiilor respective de muncă.

Sporul pentru condiții de muncă se acordă personalului vizat în limita celor cinci niveluri procentuale aprobate, respectiv până la 15%, 12%, 10%, 7%, 5% din salariul de bază, după cum urmează:

15% din salariul de bază:
a) personalul care lucrează în laboratoarele nucleare autorizate în condiţiile legii, care desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii;
b) personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetare, care utilizează agenţi chimici periculoşi, încadraţi în gradul I şi II de toxicitate, precursori de gradul I şi II, substanţe cu potenţial cancerigen şi/sau mutagen (pC), substanţe cu acţiune cancerigenă şi/sau mutagenă (C), substanţe care pot pătrunde în organism prin piele sau mucoase (P) sau substanţe foarte periculoase cu indicativ (Fp) sau agenţi biologici cu risc de îmbolnăvire aparţinând grupelor 1 – 4 de risc şi care prezintă risc de propagare în colectivitate;
c) personalul din laboratoarele şi compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice şi biochimice, biochimice animale, genetice;
d) personalul care lucrează în laboratoarele şi secţiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot în vederea obţinerii unor noi substanţe;
e) personalul care lucrează la instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune;
f) personalul didactic care asigură activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare în unităţi spitaliceşti de boli infecţioase sau în secţii/compartimente cu paturi de boli infecţioase;
g) personalul care îşi desfăşoară activitatea în spitale şi clinici veterinare universitare.
12% din salariul de bază:
a) personalul care lucrează în laboratoare şi ateliere de obţinere şi prelucrare metale feroase şi neferoase;
b) personalul care desfăşoară activitate în laboratoarele şi atelierele de profil în care este expus la radiaţii laser, ultraviolete, infraroşu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra şi infrasunete sau la câmpuri magnetice şi electrice foarte intense;
c) personalul care desfăşoară activităţi de conservare şi restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu şi bisericeşti.
 10% din salariul de bază:
a) personalul didactic auxiliar din bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior şi din bibliotecile centrale universitare care desfăşoară activităţi de prelucrare, conservare şi restaurare carte veche/publicaţii/periodice mai veche/vechi de anul 1900;
b) personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetări de ecologie sistemică şi sustenabilitate;
c) personalul încadrat în funcţia de model în unităţile de învăţământ cu profil de artă.
 7% din salariul de bază:
a) personalul care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre şi staţii de bruiaj;
b) personalul care lucrează în unităţile de creştere a animalelor de fermă şi de companie, în abatoare şi în unităţi de procesare a produselor de origine animală;
c) personalul didactic auxiliar din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc cumulativ două din următoarele condiţii specifice:
c.1) condiţii dificile de acces la locurile de muncă cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului;
c.2) inexistenţa transportului în comun;
c.3) localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile.
5% din salariul de bază:
a) personalul care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizică, biofizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituţiile şi unităţile de învăţământ;
b) personalul care desfăşoară activităţi de conservare, circulaţie şi prelucrare de carte în depozite de carte şi biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale şcolare, publicaţii periodice şi neperiodice;
c) cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfăşoară activitate în laboratoarele de specialitate dotate cu reţele informatice constituite din cel puţin 12 unităţi.

Pentru Delta Dunării, spre exemplificare, un profesor care beneficiază de un spor în cuantum de 5% pentru lucrul în laborator mai primește încă 7% pentru zona ”greu accesibilă”, cuantumul sporurilor respective devenind 12%- încadrându-se în plafonul prevăzut, de 15%.

 

Lasă un răspuns