Terenurile forestiere restituite nu mai sunt păzite

O modificare legislativă abrogă un articol din legea privind reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere conform căruia proprietarii terenurilor forestiere împreună cu ocoalele silvice răspundeau de paza acestor terenuri. Finanțarea pentru astfel de servicii era asigurată din bugetul de stat.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla acum când aceste terenuri nu mai sunt păzite dacă până acum se presupune că au fost protejate de stat.