Politică/Administrație

Un nou Consiliu Consultativ la A.R.B.D.D.


La începutul lunii, la propunerea guvernatorului Gabriel Marinov, ministrul mediului, Mircea Fechet, a aprobat prin ordin noua componență a Consiliului consultativ de administrare al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Penultima modificare a fost realizată în anul 2018 și cuprindea un număr de 43 de instituții și ONG-uri. Noul consiliu este compus din 49 de membri, printre noii veniți numărându-se și Fundația „La Porțile Deltei” – ce patronează ziarul Delta Dunării News; precum și Asociația Pescarilor Recreativi/Sportivi.RO(APRS.RO).

Conform legii A.R.B.D.D., Consiliul consultativ de administrare(CCA-ARBDD) este alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul rezervaţiei şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi dezvoltare durabilă a zonei, cu rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele reprezentanţilor săi, precum şi în procesul de elaborare şi adoptare a planului de management al rezervaţiei.

Printre atribuțiile și competențele CCA-ARBDD, se regăsesc:

• susține interesele membrilor săi în procesul de elaborare/implementare a Planului de Management(PM) și a Regulamentului Rezervației;
• expune și transmite punctele de vedere motivate ale factorilor interesați în legătură cu valorificarea resurselor naturale din Rezervație și din vecinătatea acesteia;
• formulează puncte de vedere cu privire la avizarea unor planuri, proiecte sau activități cu potențial impact asupra mediului și a habitatelor și speciilor;
• analizează P.M. și Regulamentul Rezervație și emite puncte de vedere cu privire la conținutul acestora;
• analizează proiectele și acțiunile supuse analizei sale și propuse a fi implementate/întreprinse de către factorii interesați, pe raza Rezervației și în vecinătatea acesteia.

Ovidiu Ghionu


Lasă un răspuns